Sparer mye ved legge ny elkabel til Stangholmen nå

Det virker noe underlig at Risør kommune ikke har utarbeidet sak om ny elektrisk kabel til Stangholmen etterat kommunen fikk tilbud som vil medføre store økonomiske besparelser fra Risør og ut til Stangholmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Det er viktig å holde trykket oppe for å realisere planene om en

Det er viktig å holde trykket oppe for å realisere planene om en “Bypark” på Stangholmen

Driften på Stangholmen er avhengig av ny elkabel, og med tanke på alle lokale band og festivalene som benytter den nye scenen på Stangholmen er dette noe som må avklares snarest mulig. Når det nå – ettersom Risør Venstre erfarer – skal foreligge et tilbud om legging av elkabel på en økonomisk fordelaktig måte for kommunen haster det med å få dette på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**