Mandagsmøte 28. april

Ny uke og nytt mandagsmøte. Vi starter som vanlig 18.30, og denne gangen er det styremøte. Etter styremøtet står sakene til ukens møter i formannskapet og oppvekststyret på agendaen. Kanskje får vi også en liten rapport fra de som har vært med på helgens nettverkssamling i Agder Venstre. Vel møtt i Kongensgate!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saker til formannskapet:
– Kommunedelplan idrett og friluftsliv 2015-2018, 1.gangs behandling
– Forslag til fredning av Møvik tollstasjon
– Høringsuttalelse om fylkeskommunenes VINN – planprosess, verdiskaping og innovasjon
– Høringsuttalelse forslag til planprogram – Regional transportplan Agder

Saker til oppvekststyret:
– Årsrapport 2013 – Oppvekstsektor
– Nasjonale mål og prioriterte oppgaver innenfor helsefeltet
– Orientering om ny søknadsprosess for tilskudd som tildeles ved budsjettbehandling
– Evaluering av avviklingen av Klient- og barnevernsutvalget

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**