Vellykket lokalpolitisk nettverk på Biri i helga

Denne helga avholdt Hedmark Venstre i samarbeid med Oppland Venstre lokalpolitisk nettverk på Honnetoppen på Biri.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Nærmere 20 deltagere var innom Hedmark og Oppland Venstres lokalpolitiske nettverk på Biri. Blant deltagerne var blant annet fylkestingrepresentanter for Hedmark Venstre, Mirjam Engelsjord og Erik Ringnes i tillegg til leder for Oppland Venstre, Roger Granum. Møtet ble avholdt på Honnetoppen på Biri med fantastisk utsikt over Mjøsa.

På programmet sto blant annet innledning av Trond Enger, generalsekretær i Venstre. Trond Enger snakket om lokallagsarbeid, programarbeid og listestilling fram mot valget i 2015. Stortingsrepresentant for Oppland Venstre, Ketil Kjenseth var innom for å snakke om Venstre det sosialliberale partiet: deologi, partilandskap, lokaldemokrati og kommunereform. Mye av tiden etter Kjenseth sitt innlegg ble brukt på å diskutere kommunereform og hvordan det vil påvirke innlandet. I tillegg var Einar Steffenak (lektor, forfatter og historiker), der for å snakke om den sosialliberale ideologi, menneskesyn og hvilke utfordringer og liberale dilemma Venstre har.

Søndagen ble brukt til å gjennomgå Venstres nye medlemsregister, hvordan man skal håndtere og publisere saker på nettsidene og hvordan man kommer på med saker i media. De siste timene av møtet ble brukt til å utforme presseutspill som hver og enkelt lokallag hadde ansvar for å ferdigstille og sende til mediene.

“Helgas samling har bidratt til å styrke samarbeidet mellom Oppland og Hedmark Venstre og var startskuddet for forberedelsene til lokal- og fylkestingsvalget i 2015. Jeg er godt fornøyd med innsatsen og engasjementet fra deltagerne” – sier Mirjam Engelsjord, kursansvarlig for LPN og nesteleder i Hedmark Venstre.

/s/ Benedicte Røvik

Roger og Erik

Foto: Benedicte Røvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**