Hva bør Larvik Venstre mene?

Hva mener du bør inn i Larvik Venstre sitt program for 2015-2019? Vi inviterer alle til å komme med sin mening om hva vi skal jobbe for i neste kommunestyreperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Skriv hva du syntes Larvik Venstre bør mene her.

ropert

Foto: dataannimert

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**