Ta vare på asylbarna

Ullensaker kommune vil nedlegge bofellesskapet for mindreårige enslige flyktninger. Dette er barn og ungdommer under 18 år som har fått oppholdstillatelse i Norge, og som nå bor på Jessheim i et fellesskap med tilsyn fra voksne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ullensaker Venstre ønsker å gi barna den trygghet og stabilitet de trenger for å fungere i Norge. Vi tror at omplassering av tenåringer på egne hybler, kun med oppfølging fra NAV og kommunen, ikke har den langsiktige og trygge rammen barna trenger. Å spare penger på personal- og bokostnader på barn som ikke har fylt 18 år øker risikoen for at barnet havner utenfor både når det gjelder skolegang, yrkeskarriere og integrering i det norske samfunn, og at dette på sikt blir en vesentlig høyere kostnad for kommunen, både menneskelig og økonomisk.

Ullensaker Venstre tror på tidlig forebygging, og mener at et kvalitetstilbud som bofelleskapet i Huldresvingen er en investering som er samfunnsmessig lønnsomt.

Det er også et bidrag til å oppfylle FrP/Høyre-regjeringens ambisjon om å få bosatt de over 5000 barn og voksne som har fått innvilget oppholdstillatelse, og som nå fortsatt oppholder seg på flyktningemottak. Ullensaker, med FrP-ordfører, bør sørge for at FrP-statsrådens bønn om å få barn og voksne ut av mottakene og inn i normalt arbeid og skole blir hørt.

Dagens ordninger fungerer godt, med et høyt omsorgsnivå for barn under 18 år, slik at de slipper å bo alene på hybel uten skolegang eller arbeid.

Ullensaker Venstre mener at nedleggelse av tilbudet sender feil signaler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**