Lokalpolitikk – Hanøytangen

Det er en litt artig debatt som går i det politiske miljø om hvordan Bergen Group skal få installere seg på Hanøytangen. Her driver de verksted og sin industri og har planer om å utvide driften.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Raftevoll

Foto: Raftevoll

Vi har samtidig hørt på flere møter og konferanser hvor stort og godt subsea miljø vi har i triangelet Horsøy — CCB basen på Ågotnes — Hanøytangen. Dette miljøet er i verdenstoppen. Det stedet med mest kompetanse og industri mot oljerelatert subsea operasjoner på verdensbasis. Dette er et miljø som er i utvikling og på alle disse plassene er det utvidelser og masse aktiviteter. Så hvordan skal vi som politikere stille oss til disse prosessene? Hva skal vi mene og gjøre? Når jeg ser for meg en ideell verden hvor Norge har balanse i hvordan vi forvalter naturen og har en bærekraftig struktur på samfunnet kunne jeg lett sagt at disse industriene skal vi ikke ha her. Det de produserer er jo ikke akkurat til det gode for miljøet. Der er vi ikke! Norge har en industri, produksjon, sysselsetting og ikke minst en økonomi hvor vi et totalt avhengig av oljen og den omkringliggende industrien for at vi skal kunne opprettholde den levestandard vi har. Men dette vil nok være gjenstand for debatt i mange år framover hvilket nivå vi skal ha på levestandard og om vi kan tillate oss et levesett som bryter ned kloden.

Men hvor vil jeg egentlig med dette?

Utenriks, miljø

Foto: Luth

Jo, Venstre vil at vi skal brukte flere resurser på å finne fram til et mer bærekraftig levesett. FN sin klimarapport sier en del om behovet for dette, selv om noen er skeptiske til denne. Men på et mer lokalt plan vil Venstre også se en del endringer. Som for eksempel når vi ba om å få laget en oversikt over forurensede områder på Askøy slik at vi kunne starte arbeidet med å rydde opp. Og som når kommunen kjøpte Shell tomten, ville Venstre at vi skulle få ryddet opp forurensingene der. I slike saker er det liten og ingen støtte å få verken fra Ap, H, Frp m.fl. Dette kan bare ligge og andre får ta ansvaret, er svaret Venstre får. Så jeg ble ganske overrasket når jeg ser den rørende omtanke FrP viser i forhold til et evt tankanlegg på Hanøytangen. Skulle nesten tro at de var blitt litt grønnere. Men den tanken slår en raskt fra seg når en ser hvordan de tenker i andre saker.

Så til selve tankanlegget. Et «Sløvåg anlegg» vil ingen av politikerne på Askøy ha. Dette kom også tydelig fram i selv kjøpsprosessen av Shell tomten. Men jeg stiller meg spørsmålet, er det dette Bergen Group vil anlegge? Jeg er ikke sikker på svaret men ser fram til en klargjøring fra selskapet. Så må vi som politikere kunne vurdere dette på nytt når mere og bedre informasjon foreligger. For Venstre er det viktig at om vi skal ha en olje industri som behandler giftige stoffer, MÅ vi sikre at det blir behandlet på det best mulige måte. Jobben vår blir da å påse at den industrien som allerede er der i dag, driver dette på en så forsvarlig måte som mulig. Vi må ikke endre opp med ytterligere forurensninger men også slik at vi ikke risikerer en miljø trussel for bygdene i og utenfor Askøy.

Arild Raftevoll
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**