Mandagsmøte 5. mai

Velkommen til nytt mandagsmøte. Denne kvelden står agendaen til ukens møte i byutviklingsstyret på agendaen. Det er spesielt knyttet stor spenning til utfallet i saken om NOV-etablering på Støodden. Den vil bli diskutert denne mandagen. Vi håper å se mange av dere i Kongensgate 34. Møtet er som vanlig åpent for alle!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saker til byutviklingsstyrett:
– Statusrapport Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013-2016
– Hustofta øst. Detaljregulering. Sluttbehandling
– E18 Håneskrysset. Detaljregulering. Sluttbehandling.
– Svaleveien 25 – detaljregulering – sluttbehandling.
– Dvergsnes – felt B – sørlig del – delfelt C, D1 og D2 – saksfremlegg sluttbehandling
– Kalvehagen – endret plan – saksfremlegg – offentlig ettersyn
– Dvergsneslia 36 – 96/791 – bolig – søknad om dispensasjon
– Kystveien 182 – 95/20 og 95/28 – søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen og pbl § 1-8 for oppføring av 2 nye boliger
– Årekjerret 49 – 2/139 – klage over avslag på søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av tomannsbolig
– Lindhammeren 8 – 3/107 – søknad om dispensasjon fra plankrav for ny boligtomt
– Årsmelding 2013 fra barn og unges representant i plansaker
– Marviksveien 45 – 47. Detaljregulering. Offentlig ettersyn
– Støodden. Detaljregulering. Sluttbehandling.
– Louises vei 93. Detaljregulering. Offentlig ettersyn.
– Solbergveien 12 og 14. Detaljregulering. Offentlig ettersyn

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**