Endringer i Venstres bystyregruppe

I forbindelse med gruppeleder Toril Berge Flatabøs fødselspermisjon, har Venstre endret sammensetningen av bystyregruppen frem til midten av november. Odd Einar Dørum vil fungere som gruppeleder i perioden. Se resten av endringene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Odd Einar Dørum
Odd Einar Dørum er gruppeleder for Venstres bystyregruppe. Han er medlem i Samferdsels- og Miljøkomiteen og har tidligere vært samferdselsminister og justisminister i Norge.
Mobil: 975 54 940
E-post: [email protected]

Guro Fjellanger
Guro Fjellanger er medlem av bystyregruppen. Hun sitter i Finanskomiteen og har tidligere vært miljøvernminister i Norge. Hun er inne i sin andre periode i Oslo bystyre.
Mobil: 950 23 705
E-post: [email protected]

Espen Ophaug
Espen Ophaug er nestleder i bystyregruppen til Venstre, og nestleder i Byutviklingskomiteen. Ophaug har tidligere jobbet for blant annet LLH Oslo og Akershus, og er i dag leder av Oslo Venstre. Ophaug er inne i sin første periode i Oslo bystyre.
Mobil: 952 08 619
E-post: [email protected]

Julianne Ferskaug
Julianne Ferskaug er medlem i bystyregruppen til Venstre og nestleder i Helse- og sosialkomiteen. Ferskaug studerer juss og har tidligere vært leder av Oslo Unge Venstre. Ferskaug er inne i sin første periode i Oslo Bystyre.
Mobil: 918 14 938
E-post: [email protected]

Terje Bjøro
Terje Bjøro er medlem i bystyregruppen til Venstre, og medlem i Kultur- og utdanningskomiteen. Han er fungerende rektor ved Persbråten skole, og har lang fartstid i bystyret og Bydelsutvalget i Vestre Aker, hvor han i dag er gruppeleder for Venstre.
Mobil: 901 83 528
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**