Nominasjon: Bydelslagenes rolle

Bydelslagene spiller en stor rolle i nominasjonsprosessen, blant annet ved å sende inn forslag til nominasjonskomiteen, ha prøvenominasjon og velge delegasjoner til nominasjonsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Bydelslagene inviteres til å komme med innspill til nominasjonskomiteen innen 1. juni. Innspill fra et bydelslag skal minimum være behandlet i bydelsstyret. Bydelen kan komme med innspill på kandidater, viktige egenskaper og prioriteringer. Innspillene sendes til [email protected] innen 1. juni.

I utgangen av juni vil bydelslagene motta en fullstendig liste over aktuelle kandidater fra nominasjonskomiteen, som da har spurt alle om de ønsker å stille.

Bydelslagene skal arrangere åpent møte for alle bydelens medlemmer for å avholde en prøvenominasjon. Styret kan fremlegge forslag til en liste. Denne behandles på bydelsnominasjonsmøtet. Bydelene oppfordres til å invitere kandidater til å presentere seg selv på bydelsnominasjonsmøtet. Bydelsnominasjonsmøtet skal kalles inn skriftlig senest 2 uker før møtet avholdes.

Resultatet, listen, oversendes nominasjonskomiteen med oversikt over hvem som var tilstede på møtet og stemmetall. Kun medlemmer som har betalt kontingent i 2014 har stemmerett. Sekretariatet og fylkesstyret vil bistå bydelslagene med planlegging og gjennomføring om de trenger det.

I bydelslagene har alle medlemmer direkte innflytelse på hvordan listen blir seendes ut, stemmerett og forslagsrett på prøvenominasjonen. I tillegg velger bydelenes årsmøter delegasjon til Oslo Venstres nominasjonsjonsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**