Nominasjon: Hvordan bli kandidat?

Hvordan blir jeg kandidat til Venstres bystyreliste foran valget i 2015? Hva kreves egentlig av kandidater?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


For å bli kandidat må du, eller noen andre foreslå deg som kandidat for nominasjonskomiteen innen 1. juni. Forslaget sendes til [email protected]

Nominasjonskomiteen vil ta kontakt for avtale et eventuelt intervju og ber da også om eventuell annen informasjon.

Som kandidat er det viktig å presentere seg selv for medlemmer, være aktiv på møter i Oslo og i bydelslagene, og på andre måter vise frem seg selv som kandidat og sine politiske ståsteder.

Nominasjonskomiteens innstilling legges frem mot slutten av oktober. I forkant vil de ha gitt beskjed om du er innstilt og eventuelt på hvilke plass de har innstilt deg. Dersom du ikke er innstilt kan du stille som kandidat mot en annen kandidat på den plassen de er innstilt på. Forslaget fremmes formelt i nominasjonsmøtet, men det kan være lurt å gjøre det kjent at du stiller som motkandidat i forkant av nominasjonsmøtet, slik at delegatene har god tid til å gjøre seg kjent med deg og den kandidaten du stiller mot. Kandidaten du stiller mot er den første som skal ha beskjed om ditt motkandidatur. Forbered to personer på å holde støttetale for ditt motkandidatur i nominasjonsmøtet.

Vi anbefaler at du setter deg inn i retningslinjene for nominasjonsprosessen (pdf). Her står det også litt om det å være kandidat og hva nominasjonskomiteen vil vektlegge.

Har du spørsmål om hva du skal gjøre kan de rettes til sekretariatet, eller snakke med andre i Venstre om hvordan du går frem og hva som kreves. Lokallagsleder er ofte en god person å ha kontakt med i slike prosesser.

Nominasjon er kun første del av valgprosessen. Etter nominasjonsmøtet begynner jobben med å bli valgt. Som kandidat på listen forventes det høy innsats i lokalvalgkampen 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**