Nominasjon: Hvordan kan jeg som medlem delta?

Medlemmer deltar i nominasjonsprosessen på en rekke måter, og er de som til slutt bestemmer hvordan listen skal se ut, gjennom deltakelse på nominasjonsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Du kan stille som kandidat.
Har du lyst på en plass i bystyret, ønsker du å møte som vara, eller et brennende ønske om å stå litt nedpå listen og bidra til at Venstre gjør et knallvalg i Oslo? Da må du melde din interesse for det til nominasjonskomiteen på [email protected]. Det skader ikke å ta en liten prat med din egen lokallagsleder om dine ambisjoner og andre du kjenner i Venstre, for å høre hva de tenker. Å bli nominert er første steg på veien.

Du kan sende inn forslag til kandidater til nominasjonskomiteen.

Du kan delta på medlemsmøter om nominasjonen.
Informasjon om medlemsmøtene blir lagt ut fortløpende. Det blir flere på høsten om nominasjonen. Frem til da kan du jo ta opp temaet i uformelle samtaler før og etter medlemsmøtene og sommerfesten.

Du kan jobbe for din kandidat ved å snakke positivt om dem til andre medlemmer.
Begynn med dette allerede nå. En kandidat trenger støtte for å nå frem med sitt kandidatur. Snakk varmt om dem i både formelle og uformelle sammenhenger.

Du kan fremme din kandidat på bydelsnominasjonsmøtet i din bydel.
Datoene for bydelsnominasjonsmøtene blir lagt ut så snart de er fastsatt. Møtene foregår i august og september 2014.

Du kan sende inn argumenter for din kandidat til nominasjonskomiteen til [email protected], eller direkte til et komitemedlem.

Hvis du er delegat til nominasjonsmøtet kan du stemme på din kandidat der. Delegatene ble valgt på bydelslagets årsmøte i 2013/2014. Lokallagsstyret får ofte myndighet til å supplere delegasjonen ved behov. Meld fra til din lokallagsleder om du er interessert i å delta.

Har du spørsmål om hvordan du kan bidra kontakt gjerne din lokallagsleder eller Oslo Venstres sekretariat på [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**