Sentrumsnær og miljøvennlig byutvikling

Bystyret, med Venstres stemmer, går videre med utredning av byutvikling på Marienlyst. Ingenting er ennå vedtatt. Det som er bestemt er å se på ulike konsekvenser av en mulig bygging, samt å utrede driftsmodeller for en mulig multihall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Utredning vil gi svar på en del spørsmål som er blitt reist, om den økonomiske bærekraften i prosjektet, både med hensyn til investering og drift, og om påvirkning på byaksen og området som grønn lunge for nærmiljøet. Dette er spørsmål som må besvares før man kan ta noen avgjørelse, og vedtakene som Venstre støttet på tirsdagens Bystyremøte vil gi disse svarene.

Venstre ble utfordret på om vi ikke ville utsette prosjektet, for å få flere svar. Vi mener dette er bakvendt saksbehandling, da sakene vi nå har vedtatt vil gi disse svarene. Utsetter vi konsekvensutredninger, utsetter vi også å få svar på om dette er et prosjekt vi ønsker å gå videre med.

Venstre har sagt at vi støtter bolig- og næringsutvikling på Marienlyst, dersom byggene plasseres på en måte som ikke privatiserer gateplan, men gir nye parkområder for hele byens befolkning. Dette har vært vårt prinsipp hele tiden, og det vil vi ikke fravike. Dersom vi får til dette, er vi for prosjektet, fordi flere boliger i byen gir mindre bilavhengighet og mer liv i sentrum. Vi er selvfølgelig også helt klare på at friidretten og andre berørte idretter må få erstatningsanlegg før riving eventuelt er i gang.

Venstre er i mot at boligbygging i kommunen skal true markalinja eller skape en mer bilbasert bosettingsstruktur. Dette betyr at vi må være restriktive med bygging i åsene, på Konnerud, Skoger og Åskollen/Knive. Dette betyr igjen at vi må tillate fortetting i elvedalen. Fortetting skal skje med kvalitet, der grøntstrukturer og uteområder gir god bokvalitet for alle beboere og naboer. Dette blir vår viktigste kjepphest i Marienlystutbyggingen. Klarer vi ikke det, så vil Venstre gå imot utbygging.

Ulla Nordgarden

Gruppeleder Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**