Nødvendig befaring på Krana Lindknuten

Miljø- og teknisk komité var torsdag på en høyst nødvendig befaring ved Krana/Lindknuten sammen med utbygger, administrasjon, beboere og berørte naboer. “Når vi melder fra om det vi oppfatter som uheldige forhold i prosjektet føler vi at vi ikke tas på alvor og at det bare er de der nede som maser igjen” ble det uttrykt, hvorpå en annen nabo repliserte, “vi føler det samme her oppe”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 På tross av dårlig vær var det godt besøk under befaringen på Krana/Lindknuten

På tross av dårlig vær var det godt besøk under befaringen på Krana/Lindknuten
Foto: Jan Einar Henriksen

Sterke følelser
At det var sterke følelser involvert var lett å høre da flere uttalte seg og det var ganske åpenbart at de hadde mye på hjertet for spørsmålene var mange og alvorlige. Ja så mange at det faktisk er helt relevant å stille kritiske spørsmål om prosjektledelses kompetanse – særlig når prosjektleder samtidig er varaordfører og endel av det etablerte politiske flertall i både bystyre, formannskap og komité

Nå kom det mot slutten av befaringen fram at Thygesen ikke lenger var prosjektleder for utbyggingen på Krana/Lindknuten, men det endrer ikke det faktum at han faktisk var prosjektleder med ansvar og som sådan må ta til seg kritikken og ikke lettvint feie den unna.

Konsekvenser
Risør Venstre mener Risør kommune og Miljø- og teknisk komité som en konsekvens heretter må stille mye klarere krav til dokumentasjon av prosjektledelse kompetanse ved nye utbyggingsprosjekter, og at dette må dokumenteres på samme måte som HMS prosedyrer og all annen dokumentasjon. Administrasjon og Miljø og teknisk komité bør også vurdere hvorvidt de bør innføre karantene som et virkemiddel på lik linje med det det å gi bøter.

Fra administrasjon deltok forøvrig rådmann, kommunalsjef, 2 enhetsledere og seksjonssjef mens vi ikke registrerte noen fra entreprenøren Felle Maskin.

Stian Lund (V) ledet befaringen, da komitéleder hadde forfall og ikke deltok under befaringen. Spørsmål og ulike tema ble tatt opp underveis mens forsamlingen beveget seg gjennom området og på tross av et ufyselig regnvær tok alle seg god tid til diskusjon underveis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**