Støodden: – En tragisk sak for byen

– Planen er i strid med både overordnede kommunale og regionale retningslinjer, uttaler Solveig Nilsen (V) til Fædrelandsvennen. I dag behandler byutviklingsstyret Støodden-planen. Venstre sier nei, og sender samtidig kraftige skyts mot politikere som vil undergrave egne vedtak for å øke antallet parkeringsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innstillingen fra administrasjonen er at reguleringsplanen, sist datert 10.4.2014, godkjennes. I forslaget ligger det inne 400 parkeringsplasser, men allerede nå har sentrale politikere varslet omkamp om antallet — etter at planen er vedtatt.

Solveig Nilsen (V) er kritisk til arbeidsmåten:

– Hvordan skal innbyggere og høringsinstanser kunne stole på oss da. Det setter jo hele systemet i miskreditt, uttaler hun til Fædrelandsvennen, og legger til hvor alvorlig dette er for tillitten til demokratiet.

• Les også: – Latterlig, tragisk og alvorlig (www.fvn.no)

I dagens møte i byutviklingsstyret fremmer Venstre et forslag om å avvise reguleringsplanen i sin helhet, med følgende begrunnelse:

 Solveig Nilsen (V)

Solveig Nilsen (V)
Foto: WestFoto/Henning Vik

«Planen er i strid med overordnede kommunale og regionale retningslinjer for etablering av store kontorarbeidsplasser; tiltaket er forventet å bidra til økt bilbruk i strid med kommunens mål om å redusere biltrafikken; og planlagte tiltak på vei og infrastruktur er ikke tilstrekkelig til å gi god trafikkavvikling og trygge forhold, spesielt for myke trafikanter.»

Faller forslaget ber Venstre om at planen fredes i tre år etter ferdigstillelse av prosjektet, for å unngå utvidelse av antallet parkeringsplasser. Det fremmes også forslag om en oppdeling av bygningskroppen, for å redusere virkningen mot sjøsiden, samt et forslag om at brukstillatelse ikke skal gis før trafikksikkerhetstiltak på Sømsveien er gjennomført.

• Les også: Hva Venstre mener om Støodden

Selv om Venstre ser ut til å tape kampen mot etablering av et stort antall kontorarbeidsplasser som ligger både utenfor sentrum og metrolinja, ser Solveig Nilsen at synet på utbyggingsplanene har endret seg:

– Vi tok tidlig standpunkt mot dette gigant-bygget. Heldigvis ser flere og flere at bygget ikke bør reises, sier hun til avisen.

Solveig Nilsen Fædrelandsvennen 8. mai 2014

Foto: Skjermbilde: www.fvn.no, 8.5.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**