Mangelfull deltakelse på befaring etter rekordbot

I bystyret 27. februar fremmet Heidi Tveide (ap) forslag om å øke boten for ulovlig hogst på Øysang fra 75.000 til 200.000 kroner, men da Miljø og teknisk komité torsdag var på befaring glimret hun med sitt fravær. Fra administrasjon stilte det 3 ansatte mens kun 2 av 7 politikere stilte opp (Stian Lund, V og Anne Therese Vaa, H)!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Underlig nok stilte heller ikke de som fremmet forslag om befaring opp da Miljø og teknisk komité torsdag gjennomførte bystyrets pålegg om befaring. Rett nok var det rødts Kari Vibe som fremmet forslaget om befaring under bystyrets behandling i februar, men det var tydeligvis ikke nok til at rødt stilte med representanter under befaringen.

Med kun 2 av 7 politikere tilstede under befaringen er det kanskje et signal om at befaringen ikke var så viktig likevel, og da kan en kanskje like godt unnlate å fremme slike forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**