Oslos kollektivsuksess

Samtidig som Oslos befolkning vokser med om lag 10 000 nye innbyggere hvert år, er det rekordmange som reiser kollektivt, og veitrafikken i Oslo har ikke økt siden 2007. Dette er en formidabel utvikling, men det kom ikke av seg selv. Det er denne suksessen og arbeidsformen bak den som også vil sikre Fornebubanen og ny t-banetunnel, skriver Odd Einar Dørum i Aftenposten 9. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Oslo har et prinsipp om at trafikkveksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, og ikke med økt biltrafikk. Siden 2007 har Oslo lykkes. Veksten i kollektivtrafikken har vært på 31 % i Oslo, mens veksten i biltrafikken har vært 0 %. Folk velger det miljøvennlige og effektive alternativet fordi vi gir dem muligheten til å velge det uten store omkostninger.

En slik utvikling kommer ikke av seg selv. I 2006 åpnet t-baneringen i Oslo og i 2007 fikk Oslo Venstre gjennomslag for å sette ned prisen på månedskortet til Ruter med over 20 %, fra 720 til 550 kroner. Oslopakke 3 har bidratt til kollektivsuksessen, og er med på å finansiere Kolsåsbanen, Lørenbanen, nye t-banevogner og snart nye trikker.

Samferdsel transport trikk kollektiv

Foto: Frode Fjeldstad

Den kollektivkollaps som Aftenposten skrev om i sitt A-magasin fredag 2.mai var det grunn til å frykte for 17-20 år siden. Før man fikk på plass t-baneringen var det grunn til å frykte at kollektivtilbudet ikke ville bære byens vekst, men Oslo har funnet en måte å jobbe med samferdsel på som vi lykkes med. Siden staten i liten grad til nå har vært villig til å bruke de store pengene på de store byene, har Oslo sammen med Akershus bygget opp sitt kollektivnett selv og utviklet Ruter som fungerer bra for å levere kollektivtjenester til byens innbyggere. Uten denne lokale viljen ville det virkelig blitt kaos. Nå er forfall snudd til vekst og suksess.

Arbeidsformen i Oslo og Akershus har bestått i en lokalt initiert innsats med lokale bevilgninger og bredt politisk samarbeid, som har gitt resultater og gradvis trukket statlige myndigheter inn via belønningsmidler til kollektivtransport og investeringstilskudd på 50 % til store kollektivinvesteringer.

Den nye regjeringen har garantert 50 % tilskudd til Fornebubanen. Øvrige penger vil komme fra Oslopakke 3 og grunneierbidrag. Det arbeides nå for fullt med reguleringen og planleggingen av banen. Det er arbeidsformen i Oslo og Akershus de siste 13 årene som har lagt grunnen for et slikt stort taktskifte. Det er dette taktskiftet lokalt, som sammen med statlig nytenkning i å satse tungt på kollektiv i Oslo og andre storbyer, som vil levere både Fornebubane og ny t-banetunnel.

Odd Einar Dørum

Foto: Venstre

Vi har strukturene og metodene for å løse Oslos kollektivutfordringer, og har tro på at den nye Regjeringen, etter samarbeidsavtalen med Venstre og Krf, kommer mer offensivt på banen for å støtte storbyenes trafikkutfordringer. I mellomtiden kan vi glede oss over Lørenbanen som er ferdig i 2016 og som vil øke kapasiteten i t-banesystemet med 30 prosent!

Odd Einar Dørum, bystyrerepresentant (V)
Innlegget stod på trykk i Aftenposten 9. mai 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**