Uttalelse: Fjern kriminaliseringen av kjøp av seksuelle tjenester

Forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester trådte i kraft i 2009. Venstre var imot å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester. Venstres motstand mot kriminalisering bygde både på at kriminalisering kunne bli en sovepute for sosiale tiltak for dem som solgte seksuelle tjenester, og at kampen mot menneskehandel ikke ville bli forsterket – blant annet fordi mulige vitner nå var kriminaliserte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Myndighetenes hensikt med forbudet var å bekjempe prostitusjon og menneskehandel, men forbudet virker i dag mot sin hensikt. I følge Prosenteret tilbyr omtrent 3000 kvinner seksuelle tjenester i dag, et tall som har økt siden innføringen av loven i 2009. Det er viktig å erkjenne at det også er mange menn som tilbyr seksuelle tjenester. Å fjerne forbudet vil endre denne aktiviteten fra en skjult til en synlig virksomhet, og det vil kunne gjøre det lettere å skille ut menneskehandel og tvang, både for politiet og kundene.

Loven skal nå evalueres. Men allerede nå er det mulig å konstatere at de sosiale hjelpetiltakene ikke er blitt forsterket og utbygd. Samtidig er det vanskelig å se en forsterket innsats mot menneskehandel – den moderne slavehandelen. Dette er en form for organisert kriminalitet som det er krevende å bekjempe. Den krever langvarig politiinnsats, muligheter for vitner som vil bryte ut av tvangen både her i landet og i en eventuell retur til hjemlandet.

Nå er det nødvendig å bygge opp de sosiale hjelpetiltakene. Dette gjelder både gjennom Prosentret og i NAV-systemet. Samtidig må en fornyet handlingsplan mot menneskehandel forsterke både politiets innsats og tiltak for dem som vil bryte ut – både her i landet og ved en eventuell retur til hjemlandet.

Det bør legges til rette for et godt fysisk og psykisk helsetilbud for dem som selger seksuelle tjenester. Organisasjoner som PION og PRO sentret bør kunne støttes og eventuelt bli supplert av et offentlig informasjonskontor. Det bør også være et tilbud til dem som ønsker å komme ut sin livssituasjon, både ved rådgivning og hjelp til arbeid eller utdanning.

Mange som selger seksuelle tjenester opplever i dag en utrygg bosituasjon fordi mange utleiere kvier seg for å leie ut i frykt for å bli rammet av hallikparagrafen. Politiets innsats rundt hallikparagrafen må legges om fordi den primært rammer dem som selger seksuelle tjenester.

En avkriminalisering vil hjelpe menneskene det er snakk om slik at de kan møtes med respekt og ikke med undertrykkelse og utstøting av samfunnet.

Oslo Venstre vil:
– Fjerne forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester.
– Trappe opp den den sosiale innsatsen overfor dem som selger seksuelle tjenester
– Forsterke handlingsplanen mot menneskehandel
– Bygge opp et godt helse- og rådgivningstilbud for dem som selger seksuelle tjenester.
– At politiets innsats ikke skal ramme dem som selger seksuelle tjenester

Vedtatt av Oslo Venstres hovedstyre torsdag 8. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**