Abid Raja på Tromsø-besøk

Denne uken var Venstres stortingsrepresentant og medlem i transportkomiteen Abid Raja på besøk i Tromsø. Her ble han informert om byens transportutfordringer av Venstre-folk og kollektivreisende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Fylkesleder Irene Dahl, byråd Jonas Stein og gruppeleder i kommunestyret Marie Fangel tok med seg Abid Raja ut i Tromsø sentrum for å vise kollektivtilbudet i Tromsø, og å snakke med folk om hva de mener bør forbedres. Venstre i Tromsø fikk anledning tl å skryte av den høye andelen kollektivreisende, samtidig som vi fremmet våre ambisjoner for grønnere og mer effektiv ferdsel i Tromsø. Vi har i denne perioden fått flertall for nye sykkelveier og kollektivfelt i utbyggingen som er i gang i Tromsøpakke 3, men i 2016 er det igjen tid for en ny veipakke til Tromsø, og vi har allerede begynt planleggingen for hva vi vil få til da. Dette fikk Abid Raja høre om.

Byråd Jonas Stein forteller om Venstres krav til innholdet i neste Tromsøpakke:

– For å gjøre busstilbudet mer attraktiv må månedskortene på buss bli billigere og bussen må gå oftere. Vi vil også ha sammenhengende sykkelrutenett i byen, slik at syklister kan komme seg trygt og kjapt dit de skal uten å måtte sloss om plassen med biler. Vårt mål er at det skal være sykkelvei rundt hele øya.

Venstre-politikerne i Tromsø la ikke skjul på at vi er godt fornøyd med den lokale drivstoffavgiften, og at vi er villige til å øke denne noe for å realisere større valgfrihet, mer effektivitet og bedre miljø i trafikken i Tromsø.

Tromsø Venstre er pådrivere for at kommunen skal overta ansvaret for buss fra fylket, slik at dette styres nærmere brukerne, Venstre sentralt mener også at kommuner som ønsker det bør kunne få ansvaret for eget kollektivtilbud.

Raja sa at dette var viktige innspill for ham å ta med seg til Stortinget, hvor Venstre er støtteparti og på vippen i Høyre/FrP-regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**