Uryddig fra statsråd Høie om palliativ avdeling på Ski sykehus

Stortingsrepresentant Abid Q. Raja mener at helseminister Bent Høies uttalelser om palliativ avdeling i Spørretimen onsdag skaper stor forvirring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I Spørretimen onsdag 14. mai svarte Høie følgende på spørsmål fra Raja der palliativ avdeling Ski sykehus var tema:

– Dette er snakk om et spesialisert, palliativt tilbud, som ikke blir lagt ned, men som blir flyttet til Ahus og samlet, slik at en får et samlet og mye mer robust kompetansemiljø for disse pasientene. Det fratar selvfølgelig ikke kommunene ansvaret for også å ha et palliativt tilbud til sine innbyggere på det som er kommunens ansvarsområde innenfor pleie- og omsorgssektoren.
Men det spesialiserte tilbudet, som sykehusene har ansvaret for, vil nå få et forsterket tilbud gjennom at dette samles på Ahus. Det er bakgrunnen for den endringen.

– Svaret fra Høie i Spørretimen på Stortinget var veldig overraskende, sier Raja, og legger til:
– Han sier jo at avdelingen på Ski skal flyttes til Nordbyhagen. I tidligere svar sier han at dette skal utredes, og at endelig vedtak ikke er fattet.

– Det er uryddig og uærlig av ministeren ikke å være ærlig overfor folk, pårørende og pasienter om hvilke beslutninger som faktisk er fattet. Dersom avgjørelsen allerede er tatt, burde man være tydelig på det umiddelbart, sier Raja, og legger til:

– Mange kjemper for palliativ avdeling. Folk har trodd at utredningen er en reell prosess. Nå etterlater Høie et inntrykk av at det hele er et spill for galleriet.
– Stortingsrepresentant Raja sender nå et femte spørsmål til statsråden. Her står det:
– – Hvilke av statsrådens svar er riktig, at videre organisering av palliativt senter skal utredes og at ikke endelig vedtatt er fattet i saken, eller at palliativ avdeling Ski sykehus blir flyttet til Ahus/Nordbyhagen?

Raja viser til tidligere spørsmål han har sendt statsråden i sakens anledning. Her har Høie blant annet svart at det ikke er gjort endelig vedtak, og at saken utredes og ar Ahus-styret vil foreta endelig vedtak til høsten.

Les også om denne saken i Østlandets blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**