Kun 10 fødte i Risør første kvartal

Med 10 fødte og 24 døde i første kvartal 2014 har Risør et fødselsoverskudd med minus 14, og det er svært beklagelig og foruroligende for lokalsamfunnet Risør som ved utgangen av første kvartal 2014 endte opp med 6.892 innbyggere – en nedgang på 7 så langt i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Det lave fødselstallet for Risør er svært bekymringsfullt!

Det lave fødselstallet for Risør er svært bekymringsfullt!
Foto: Lars Ole Røed

I samme periode flyttet det 65 personer inn til Risør (hvorav 30 fra utlandet), mens 58 flyttet ut fra Risør (hvorav 3 til utlandet). Det sikret en netto innflytting på 7 innbyggere og samlet en netto befolkningsvekst for 1. kvartal 2014 med -7. Dermed har innflytting fra utlandet igjen bidradd til å redusere røde tall for befolkningsveksten i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**