Ber om forslag til kandidater

Nominasjonskomitéen i Larvik Venstre er i gang med prosessen som skal ende opp med valgliste til kommunestyrevalget i 2015.

Nominasjonskomitéens leder, Kari Aasan, håper på stor oppslutning for å nå målet om mange og dyktige personer til listen, og håper også da at mange kommer med forslag på kandidater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Kari Aasan

Kari Aasan

De som utgjør komitéen er Kari Aasan (leder), Gerd Røe (nestleder), Simen Barth Aares, Karin S. Frøyd og Maud Sørum Vestnes (Larvik Unge Venstres representant).

Nominasjonskomitéen ber om forslag til kandidater på listen. Det er fint om man sender med en kort begrunnelse for hvorfor man foreslår vedkommende som listekandidat.
Målet er 41 listekandidater.
Venstre har ingen krav om at kandidatene må være medlemmer i partiet.

Nominasjonskomitéens leder, Kari Aasan, håper på stor oppslutning for å nå målet om mange og dyktige personer til listen, og håper også da at mange kommer med forslag på kandidater.

Frist for tilbakemelding av forslag på kandidater er 5. juni 2014.

Forslag sendes til: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**