To medlemmer i interimsstyret trekker seg etter bystyrets behandling

I dag ble det klart at to medlemmer i interimsstyret, som i løpet av høsten skulle utarbeide retningslinjer for fellesorganisasjonen Risør By AS, trakk seg som en direkte følge av bystyrets behandling av saken torsdag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Interimstyret mister viktig kompetanse når Dag Olav Hødnebø og Willy Thorsen trekker seg fra dugnadsarbeidet for å få på plass Risør By AS

Interimstyret mister viktig kompetanse når Dag Olav Hødnebø og Willy Thorsen trekker seg fra dugnadsarbeidet for å få på plass Risør By AS
Foto: Jan Einar Henriksen

Etablering av Risør By AS var ment som en felles organisasjon for Risør kommune, Risør Reiselivslag, Risør Handelstandsforening og Risør Gårdeierforening. Tidligere i år har spørsmålet om etablering vært behandlet på årsmøtene i de ulike foreningene og torsdag skulle Risør bystyre gi sitt positive samtykke til etableringen.

Risør kommune sliter i dag med negativ fødselsoverskudd og arbeidet med etablering av Risør By AS ble sett på som et positivt innspill for å få til en ny giv for Risør. Resultatet av bystyrets behandling av etablering av Risør By AS ble imidlertid ikke så positiv som forventet, snarere tvert imot. Og det virker som om ordfører, varaordfører og det politiske flertall ikke er klar over at de fremstår som så negative at to av medlemmene i interimsstyret for Risør By AS fredag valgte å trekke seg fra det videre arbeidet.

– Jeg registrerer med beklagelse at Willy Thorsen og Dag Olav Hødnebø trekker seg fra det videre arbeid i interimsstyret for Risør By AS sier Jan Einar Henriksen, som selv ikke har hørt noe fra kommunen etterat han ble valgt som representant for Risør Reiselivslag i det nevnte interimsstyret, men antar at det kommer en møteinnkallelse etterhvert.

– Bystyremøtet ble ikke overført på Internet og jeg har derfor ikke mulighet til å se hva som skjedde under bystyrets behandling. Når det er sagt skjønner jeg ikke helt hvorfor det var nødvendig å endre på rådmannens fremlagte forslag, som jo inneholdt nødvendig reservasjon om godkjenning i forhold til kommende innstillinger fra interimsstyret for Risør By AS sier Henriksen, som nå avventer beskjed fra Reiselivslaget om hvordan de vil forholde seg til saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**