Ekstraordinært årsmøte og sommeravslutning

Torsdag 19. juni er det ekstraordinært årsmøte om nye vedtekter og sommeravslutning med temaet “lokaldemokrati”. Nytt sted er hjemme hos Ingvild T. Vevatne, Ringveien 4b, Gullhella. Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Når: Torsdag 19. juni kl. 18.30-21.00

Sted: Hjemme hos gruppeleder Ingvild T. Vevatne, Ringveien 4b, Gullhella (NB: endret sted)

Alle medlemmer innkalles til ekstraordinært årsmøte om nye vedtekter for lokallaget. Forslaget til nye vedtekter er basert på Venstres standardvedtekter for lokallag. Bakgrunnen for forslaget er at styret ikke har lykkes i å skaffe til veie eksisterende vedtekter i Asker Venstre.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, møtesekretær, tellekorps og to personer til å undertegne protokollen
3. Forslag til nye vedtekter
4. Nominasjonsprosessen

Deretter blir det sommermat og politisk diskusjon – ingen Venstresamling uten! Vi har invitert Venstres tidligere organisasjonssjef og mangeårig lokalpolitiker i Buskerud, Runolv Stegane til å innlede rundt temaet lokaldemokrati.

Noen av spørsmålene vi tar opp er:
Regjeringens ekspertutvalg for ny kommunestruktur peker på at det bør finne sted en betydelig reduksjon i antall kommuner i hovedstadsområdet. Skal vi gå inn for at Asker skal slå seg sammen med noen andre kommuner?
Hva kan vi gjøre for å bidra til økt valgdeltakelse, demokratisk kontroll og utvikling av nye politiske arena i kommunen? Skal vi jobbe for en prøveordning med stemmerett for 16-åringer i Asker?
Hva betyr det å være en åpen kommune? Er prosessene i Asker åpne og transparente nok?

Som et ledd i arbeidet med å lage nytt kommunevalgprogram, legger vi opp til diskusjon rundt temaet på denne sommeravslutningen.

Vi skal også kose oss med deilig sommermat og forfriskninger.

Vi håper både aktive og passive medlemmer vil bli med på denne uformelle samlingen.

Velkommen!
Hilsen styret i Asker Venstre v/leder Jostein Tellnes (tlf 47 32 72 51)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**