Sniknedlegger Rosseland skole

Songdalen Venstre reagerer sterkt på rådmannens utredningsarbeid i forbindelse med ny skolestruktur. I sakspapirene fremlagt politikerne avfeier rådmannen en utbygging på Rosseland fordi området i kommuneplanen er avsatt til næring. Dermed er ikke tomten der skole har eksistert i 42 år en gang blitt vurdert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Å tolke kommuneplanvedtaket som en nedleggelse av en skole er helt absurd. Ingen politikere i Songdalen driver med sniknedleggelse på den måten. Årsaken til at Venstre gikk inn for kommuneplanen er blant annet at vi regionalt satser på næringsnær skole gjennom samarbeidet i Knutepunkt Sør, samt at et eventuelt fremtidig salg er enklere å gjennomføre dersom området er regulert. Det er uhørt at området ikke er vurdert i skolebehovsplanen.

I stedet ønsker administrasjonen å peke på Skeivollen på Nodeland som eneste alternativ til plassering av ny skole. På en tomt som i kommuneplanen er rundt 200 kvadratmeter mindre enn dagens på Rosseland. Forstå det den som kan.

Skeivollen på Nodeland

Skeivollen på Nodeland
Foto: Google Earth

Utbygging Rosseland bør vurderes parallelt med Skeivollen. Området sør i bygda har noen kvaliteter som sentraliserte Skeivollen ikke kan konkurrere mot. Blant annet:

• Langt bedre kollektivtilbud med direktebusser fra Søgne, Kristiansand, Mandal og Songdalen.
• Park and Ride anlegg som gjør at foreldre kan levere på SFO og ta miljøvennlig buss videre til jobben.
• Best plassering i forhold til konkurranse med privatskolen Oasen på Birkelid.
• Minst andel skyss blant elevene av alle skolene i bygda.
• Næringsnær plassering i henhold til regionens satsingsområder.
• God tilkomst fra vei for biler og busser.
• Tradisjon. Har vært skole her i 42 år.
• Posisjon. Svært god plassering om Songdalen blir del av en større kommune i fremtiden.

Venstre vil i kommunestyret 18. juni foreslå at man i forprosjektet til ny skole utreder både Skeivollen og Rosseland.

Vi kan ikke se våre velgere i sør i øynene og si at vi går vekk fra valgløftet om ny skole sør i bygda uten en gang å ha vurdert dagens plassering. Et slikt svik går ikke Venstre med på.

Jone Nyborg
Leder Songdalen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**