Asker Naturvernforbund får årets miljøpris

Verdens miljødag 5. juni minner oss om klimautfordringen vi står ovenfor. Asker Venstre markerer dagen med å gi årets miljøpris til Naturvernforbundet i Asker. De får prisen fordi de i mange år har vært en pådriver for en bærekraftig utvikling av kommunen. For Asker Venstre er det ekstra hyggelig å kunne gi prisen til Naturvernforbundet det året de feirer sitt 100 årsjubileum. Asker Venstre gratulerer en sprek og handlekraftig 100-åring!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Naturvernforbundet i Asker har blant annet jobbet for at utbygging skal skje langs kollektivknutepunkter og at grønne områder i kommunen skal beskyttes. Hvor vi bygger nye boliger, veier og næringsbygg er helt sentralt for en bærekraftig utvikling av Asker. Det er ikke bare viktig å legge til rette for miljøvennlig transport. Like viktig er det å planlegge slik at det blir lavest mulig transportbehov.

Asker Venstres miljøpris er blitt en sterk tradisjon. Tidligere vinnere av prisen er blant annet Asker Turlag, Cambi, Asker produkt, Nakuhel, Askeladden tur-orientering, Kara-gruppa i Asker skiklubb, Tomra, Asker husflidslag og Åstad og Berger gårder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**