Ja til Steinerskolen

Hurum Venstre stemte for å støtte Steinerskolen med kommunal garanti på siste kommunestyremøte – i motsetning til hva man kunne lese i lokalavisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Merete Haug er nestleder i Hurum Venstre

Merete Haug er nestleder i Hurum Venstre
Foto: Kjersti Håbjørg

For Venstre er Steinerskolen en selvfølgelig og viktig del av kommunens skolekrets, og gode driftsmuligheter for skolen er en av de sakene vi gikk til valg på i 2011. Venstre vil forene personlig frihet med samfunnsansvar, noe Steinerskolen må sies å være et kroneksempel på.

Steinerskolen har drevet snart 30 år i Hurum og er en viktig kulturimpuls i kommunen. Pr i dag har skolen 89 elever fordelt på 10 klassetrinn, og 24 ansatte. Skolen står for en stor tilflytning til kommunen, barnefamilier og ansatte, skattebetalere og engasjerte innbyggere. Skolen ivaretar et av kommunens verneverdige signalbygg med store omkostninger på restaurasjon og vedlikehold.

Steinerskolen er ikke en bedrift som tar ut overskudd, men en ideell stiftelse som bruker hver krone på formålet: undervisning. Foreldre og frivillige har bygget en stor, ny flerbrukshall som er åpen for hele kommunen, med begeistring, dugnad og stor personlig innsats. Den omsøkte garantien dreier seg om restlånet til flerbrukshallen, på 12 millioner kroner. Garantien ville kunne bli brukt dersom skolen misligholder lånet og salg av skole og hall ikke dekke hele gjelden.

Hurum Venstre mener at det det er viktig å ta vare på ALLE skolebarn i kommunen og gi dem muligheten til et best mulig undervisningstilbud, også Steinerskolebarna. Derfor stemte vi for bygging av ny skole på Tofte, og derfor stemte vi for kommunal garanti til Steinerskolen. Det er ikke ‘våre’ og ‘deres’ barn, men Hurums skolebarn. En kommunal garanti ville ikke ha kostet kommunen noe som helst, risikoen for økonomisk tap er minimal. Garantien ville gitt skolen lavere rente, en romsligere økonomi og trygget 24 arbeidsplasser.

Steinerskolen klarer seg. Man strammer inn livreima som før og håndterer sine forpliktelser. Men de folkevalgte har forsømt en viktig mulighet til å gi engasjerte innbyggere en påskjønnelse for innsatsen, og vise at Steinerskolebarna er like viktige for dem som barna i den offentlige skolen. Det er med beklagelse at vi ser at flertallet av politikerne ikke deler dette synet.

Merete Haug
Nestleder
Hurum Venstre

Innlegget er trykket i Røyken og Hurums Avis den 5. juni 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**