Utrolige, men sanne miljøfakta

Visste du at i medaljene i OL i Vancouver brukte man metall fra gjenvunnet elektronisk avfall? På verdens miljødag 5. juni er det naturlig å oppfordre til økt bevissthet rundt kildesortering av det miljøfarlige avfallet. Dersom du lurer på om det er vits i å levere inn miljøfarlig avfall, så se hva det gjenvinnes til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

EE-avfall, batterier, lyspærer, sparepærer

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

I følge en fersk undersøkelse Avfall Norge har fått utført, sier 4 av 5 nordmenn at de er bevisste på hvor de skal kaste miljøfarlig avfall. Samtidig viser den samme undersøkelsen at det råder stor usikkerhet i befolkningen rundt hvilke produkter som faktisk inneholder miljøgifter.

Farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder miljøgifter. Dessverre havner disse ofte i restavfallet. Eksempler på dette er lyspærer, batterier, elektriske leker, mobiltelefoner og spraybokser. Visste du at det er kvikksølv i røykvarslere, lyspærer, ringeklokker, lysstoffrør og sparepærer?

I følge Statistisk sentralbyrå ble omlag 62 000 tonn farlig avfall ikke levert inn til godkjent behandling i 2012. Det vil si at miljøfarligavfall kan ha blitt blandet med annet avfall, sluppet ut i avløpet eller dumpet i naturen.

Miljøgifter er lite nedbrytbare og kan hope seg opp i levende organismer og er skadelige for både mennesker, dyr og natur. Bly, kadmium og kvikksølv er eksempler på slike miljøgifter.

miljø

Foto: ukjent

Mer informasjon?
www.sortere.no (Informasjon om kildesortering og gjenvinning)
www.erdetfarlig.no (Finn de mest miljøvennlige produktene og hvordan kaste de riktig når du er ferdig med dem)
www.miljøstatus.no (Fakta om miljøet)
www.fhi.no/tema/miljogifter (Informasjon om hvordan og hvilke stoffer som kan påvirke helsa vår)

Dersom du lurer på om det er vits i å levere inn miljøfarlig avfall, så se hva det gjenvinnes til:

Utrolig, men sant
-60 mobiltelefoner som går til gjenvinning sparer miljøet for nok CO2 til å holde en 42 tommers LCD-TV påslått i 2 år og 3 måneder

– Det er 40-50 ganger mer effektivt å utnytte innsamlet elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) enn å drive vanlige gruver for å utvinne metallet

– Hvert år samles det inn så mye EE-avfall i Norge at hvis man fylte opp lastebiler med EE-avfallet og stilte dem opp etter hverandre ville de strukket seg fra Oslo til Lillehammer

– Over 80 % av EE-avfallet som blir samlet inn blir materialgjenvunnet. Det vil si at det blir laget nye produkter av det

– I medaljene i OL i Vancouver brukte man metall fra gjenvunnet elektronisk avfall

– Glass fra gamle TV-apparater inneholder bly. Derfor brukes det i veggene på røntgenrom på sykehus

– I Norge gjenvinner vi over 150 000 vaskemaskiner i året. Stålet i vaskemaskinene kan bli tannhjul på sykler

– Glasset i gamle PC-skjermer kan bli til sykkellykter

(Kilder: Stena Recycling, Klimahjulet, GeSi-Urban Mining Worth Billions, eeregisteret.no, Guardian, Elretur, Stena Metall, Revac, Weee recycling)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**