Kollektivsuksess gjennom samarbeid

I en kommentarartikkel 1. juni skriver Hilde Haugsgjerd treffende om Oslos befolkningsvekst og forslaget til ny kommuneplan. Haugsgjerd har rett i at kollektivtilbudet vil være helt sentralt i arbeidet med å møte befolkningsveksten på en bærekraftig måte. Det er imidlertid ikke riktig som Haugsgjerd skriver, at samarbeidet om kollektivtrafikk i Oslo og Akershus «til nå har vært svakt», skriver Odd Einar Dørum i Aftenposten 6. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Tvert imot har Oslo og Akershus i fellesskap lyktes svært godt med en offensiv satsning på kollektivtrafikk de senere år. I 2007 ble kollektivselskapet Ruter opprettet for å samordne driften av kollektivtilbudet i regionen, og året før markerte oppstarten av Oslopakke 3, som fremdeles er den viktigste finansieringskilden for samferdselsprosjekter i og rundt Oslo. Begge deler har gitt en kollektivtransportsuksess. Stor politisk vilje til å satse økonomisk og organisatoriske grep som har gitt effektivisering av driften er nøkkelen. Resultatene er blant annet det nylig fullførte innkjøpet av nye T-banevogner, og den pågående byggingen av Lørenbanen, som vil øke kapasiteten i T-banenettet med 30 %.

Samferdsel transport trikk kollektiv

Foto: Frode Fjeldstad

Det som til nå har manglet, har vært at staten følger opp med samme styrke som Oslo og Akershus. Etter siste stortingsvalg har vi både i samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene og i regjeringserklæringen sett en sterk vilje til å satse på kollektivtransport i Oslo-regionen og andre storbyregioner. Løftet om å betale 50% av Fornebubanen er konkret og forpliktende. Alle vi som har stått sammen om det lokale samarbeidet og sett suksessene har nå en stor forventning om at staten leverer. Det vil være avgjørende for å få på plass Fornebubanen, ny sentrumstunnel, Ahus-bane og viktige grep for å redusere trafikkbelastningen i Groruddalen.

Odd Einar Dørum, fung. gruppeleder, Oslo Venstre og tidligere samferdselsminister
Innlegget stod på trykk i Aftenposten 6. juni 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**