Lokalpolitikk – Forfall i kommunale bygg

Vi kunne i AV tidligere denne måneden lese om FAU på Erdal Skole som hadde dugnad for å male skolebygget. En stor takk til alle foreldre, politikere og rektor selv som deltok. Dette viser stor dugnadsånd, og stor vilje til å yte til det beste for lokalsamfunnet når det trengs!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Når det er sagt, sender jeg en bekymringsmelding til Askøy kommune når det gjelder vedlikehold av bygningsmassen de forvalter. Det er mange flinke og dedikerte medarbeidere i kommunen som gjør sitt ytterste med å få endene til å møtes, slik at budsjettet kanskje rekker til ET malingsspann ekstra. Men det er altså ikke mulig å gjøre «gull av gråstein».
Kommunebudsjettet har blitt rammet av ostehøvelen på alle fagfelt. Det første man slutter med er å utbedre det som enda virker. Vel vitende om at kostnaden ved å vente til noe blir ødelagt gjerne er dobbelt så høy. Men når skaden først har skjedd må det selvsagt ordnes opp, og man tar seg da råd til en budsjettsprekk.

Det sies at ingen har blitt rik av å vedlikeholde. Det kan også sies at ingen har vunnet politiske valg seiere med budskap som «mer til vedlikehold». Dette gjør ikke at vedlikeholdsbehovet forsvinner. Snarere tvert imot. Vi kan bare se mot vår nabo Bergen. Der kunne vi i høst lese side på side i lokalpressen om hvordan det gikk med skolebygg forfallet. Vedlikeholdsetterslepet på skolene ble estimert til flere milliarder kroner. Det triste for våre naboer er at det ikke stanser der. Sykehjemmene i Bergen er også i svært dårlig forfatning, og flere institusjoner er foreslått nedlagt, fordi det blir for kostbart å sette dem i stand.

Som vekstkommune har vi på Askøy mer enn nok med å holde tempoet oppe i utbyggingen. Byggene som bygges er sprengt i kapasitet få år etter de er bygget ut.

Skal vi i Askøy kommune unngå å komme i samme klemme som våre bergenske venner, må vi straks tenke annerledes. Venstre mener at en reduksjon i vekst kan være lurt. Å bygge ut infrastruktur i samme tempo som veksten skjer, og ikke alltid komme halsende etter vil komme innbyggerne i kommunen til gode. Kommunen skal tross alt yte sine lovpålagte tjenester til dem som allerede bor i kommunen, og ikke bare tenke på dem som ønsker å flytte hit.

Å begrense veksten vil ikke løse problemet alene, så flere tiltak må settes inn på samme tid. En generell økning i bevilgningene til vedlikehold er et uomtvistelig krav. I tillegg må det vurderes om driftstjenesten er optimal slik denne er organisert i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**