Tirsdagsmøte 10. juni

Denne uken blir mandagsmøtet et tirsdagsmøte. Vi nærmer oss sommerferie, men har fremdeles et par uker igjen med kommunale møter. Denne uken er det møtet i formannskapet som står på agendaen på gruppemøtet. Vi håper å se mange av dere i Kongensgate 34, tirsdag kl. 18.30. Møtet er åpent for alle!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Saker til formannskapet:
– Sommerfullmakt til ordføreren 2014
– Avvikling av Stiftelsen Agderforskning
– 1. tertialrapport 2014 – Driftsdelen
– 1. tertialrapport 2014 – Investeringsdelen
– Årsrapport Framtidens byer 2013
– Næringsplan for Kristiansandsregionen – høringsforslag
– Fremtidig kommunereform – lokal prosess
– Kommunedelplanen for Kvadraturen og vestre havn, del 2. Melding om oppstart og høring av planprogram.
– Kommunedelplan for Rv 9, E39 til Krossen – høring av planprogram og oppstart av planarbeid
– Kommunedelplan for E18-E39 Ytre ringveg Kristiansand – høring av planprogram og oppstart av planarbeid
– Notat Etablering av OPS-selskapet Gimleveien 28 A AS
– Salg av eiendommen Kongens gate 45, Kongens gate skole.

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**