Åpent alle dager?

Politikk kan være vanskelig, og i forrige ukes debatt i kommunestyret – om søndagsåpning ved det nye gjenvinningsanlegget på Lyngås – kom nok ikke bakgrunnen for vårt standpunkt helt klart frem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Når det fremstår i Lierpostens referat som vi i Lier Venstre ganske enkelt ønsker å begrense folks frihet til å levere avfall på søndagene, kan jeg ikke skylde på andre enn meg selv. Men jeg føler et behov for å forklare bedre noe som faktisk er litt viktig.

Liberalt å nekte søndagsåpning?

Lier Venstre støttet som kjent SVs forslag (ikke en vanlig hendelse i Lier kommunestyre) om å ikke tillate søndagsåpning ved anlegget. – Men kan det være liberal politikk da? Høyres Sandra Bruflot hadde all rett til å utfordre meg på min liberale ideologi – hun tilhører selv et parti på den liberale siden, og i denne saken sto de på det mer liberale standpunktet, så og si.

Alvdal Skurlag

Foto: Anders Wahl

Liberal ideologi handler om å beskytte enkeltmenneskers frihet til å bestemme over sitt eget liv i stort og smått, og om å begrense myndighetenes rett og mulighet til å gripe unødig inn i denne friheten. Høyres liberale ideologi skiller seg fra Venstres på flere viktige områder – men når det gjelder retten til selv å velge hvordan søndagen skal brukes, er vi fullstendig enige – om du skal gå i kirken, rydde i garasjen eller handle melk og brød er helt opp til deg og dine, og deres eventuelle religiøse overbevisning. Vi i Venstre har ingen mening om dine søndagssysler.

Det handler om støy

For oss handler det om støy, eller rettere sagt: frihet fra støy. I debatten snakket jeg om forskjellen mellom “frihet til” og “frihet fra”. Og det er i skjæringspunktet mellom den enes frihet til og den annens frihet fra at dilemmaet oppstår. La meg forklare.

Det er en uunngåelig sannhet at når mennesker lever sammen i samfunn, påvirker vi hverandres liv på godt og vondt. For at samfunnet skal være til gavn for alle, er det nødvendig at vi alle går med på å begrense vår frihet der våre handlinger har negative konsekvenser for andre. Der den enes frihet til å handle som hun ønsker fører til en begrensning av andres frihet fra uønskede konsekvenser. For en ekte liberaler er dette egentlig den eneste gyldige grunn til å begrense folks frihet.

Vi trenger et pusterom

De uønskede konsekvensene i denne saken er støyen fra tunge maskiner og ramling fra containere som oppstår ved et slikt anlegg, i tillegg til økt trafikk fra nabokommuner uten søndagsåpent anlegg. Støy er en stadig mer gjennomgripende realitet i det moderne samfunn, og stillhet en stadig knappere ressurs. Studier viser igjen og igjen at noen perioder med fred og ro er viktig for vår mentale helse. Vi mener at støyforurensning er et undervurdert problem, og at en bør søke i politikken å sikre noen åpninger for folk til å slippe unna, til å ta et pust i bakken – til å få fri fra støyen iblant. Enten vi kaller det “helligdagsfred” eller ikke, er søndag en god anledning til å skape dette rommet.

Vi mener at SVs forslag fant en god balansegang mellom frihet til og frihet fra – det ville gitt oss alle frihet til å levere avfall 6 av ukens 7 dager – men også sikret folk i nærområdet frihet fra maskinstøy den ene ukedagen. Et godt kompromiss og en gylden middelvei.

Tor K. Haugen
Kommunestyrerepresentant, Lier Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**