Pressemelding: medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte i Andøy Venstre

Tirsdag 10. juni ble det avviklet medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte. Stortingsrepresentant Terje Breivik var invitert og snakket om hvordan det er å være Venstre-mann på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


På medlemsmøtet i kveld var det god stemning og interessante temaer der Terje Breivik fortalte om tiden på Stortinget siden valget. Posisjonen Venstre har på Stortinget, med mulighet til å forhandle med regjeringen om saker som betyr mye for oss, og jobbe for flertall mot regjeringen i saker hvor de går på tvers av hva vi mener er riktig, gir oss god uttelling for politikken vår.

Ekstraordinært årsmøte

Foto: Andøy Venstre

To eksempler på saker hvor Venstre har påvirket politikken er å finne både i Statsbudsjettet og sist da jordbruksoppgjøret gikk til Stortinget. Tidligere har jordbruksoppgjøret gått gjennom Stortinget som en formalitet, men denne gangen fikk Venstre forhandlet inn en bedre støtte til små gårdsbruk enn det som opprinnelig lå i oppgjøret. I Statsbudsjettet var Venstre med på å få reversert den foreslåtte endringen i dagens permiteringsordning i fiskeindustrien. Uten dette ville vi risikert større bruk av innleid arbeidskraft og utfalling av produksjonen.

Vi fikk fremhevet saker som er viktige for oss på Andøya, som fiskeripolitikk og forsvarspolitikk, og ble minnet på at vi må holde trykket oppe på våre saker slik at våre stortingsrepresentanter husker på oss når det skal forhandles.

På slutten av møtet gjennomførte vi et ekstraordinært årsmøte der styret ble supplert og omrokkert for å fungere frem til det neste ordinære årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**