Solberg til Venstre

I forrige uke meldte Bjørn Daniel Solberg seg inn i Venstre. Vi ønsker ham velkommen. Solberg har de siste årene vært uavhengig, men møtende vara for Høyre i bystyret i Lillesand. I praksis betyr det at Venstres bystyregruppe vil øke til tre, mot tidligere to personer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Politisk virksomhet i et demokrati består ofte at man i enkeltsaker inngår kompromisser. Samtidig er vårt demokrati tuftet på noen fundamentale prinsipper som er årsaken til at vi kan kalle oss et demokrati, skriver Solberg i en redegjørelse for sitt partivalg.

De demokratiske friheter som ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, religionsfrihet m.m. , er prinsipper man ikke går på akkord med i politisk virksomhet, lokalt eller sentralt. Fra min observasjonspost som uavhengig føler jeg at Venstre lokalt har vist tydelighet og vilje til å lytte til innbyggerne og se på deres engasjement som et positivt element, og ikke som en pest og en plage, i den politiske prosess. Uten en konstruktiv dialog velger/folkevalgt forvitrer lokaldemokratiet.

Nasjonalt og internasjonalt ønsker Venstre en tydeligere utenrikspolitikk som fremmer menneskerettigheter, demokrati og rettstat, og det er avgjørende for meg at liberale ryggmargsreflekser går foran andre hensyn. Venstre sto rakrygget i den nylige strid i forbindelse med Dalai Lamas besøk i Norge. Det at Venstre ikke gjorde knefall og lot seg kneble av verdens største diktatur gjør meg enda mer overbevist om at jeg har gjort et riktig partivalg

Uttalelsen stod på trykk i Lillesandsposten 11 juni 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**