Venstre vi ordne parkering og bedre markedsføring av kommunale tomter

Stian Lund (V) fikk i kveldens formannskapsmøte flertall for sine forslag om bedre markedsføring av kommunale tomter via eiendomsmegler (enstemmig vedtatt) og oppgradering av P-plass til Søndeled kirke ved Dale krysset på Søndeled (vedtatt 4 mot 3 stemmer fra Ap og rødt).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Det er viktig å følge opp forslagene når det finnes midler til å gjennomføre dem sier Stian Lund (V), og håper at bystyrets flertall ser nytten av å støtte forslagene når de behandles i bystyret

Det er viktig å følge opp forslagene når det finnes midler til å gjennomføre dem sier Stian Lund (V), og håper at bystyrets flertall ser nytten av å støtte forslagene når de behandles i bystyret
Foto: Jan Einar Henriksen

Varaordfører Thygesen (rødt) mente det var vanskelig å ta stilling til Stian Lunds forslag om å bevilge midler til P-plass til Søndeled kirke. Litt underlig da spørsmålet har vært behandlet flere ganger politisk syntes Victor Hauge (SP) og fikk støtte av Stian Lund (V).

Dermed blir det spennende å se om bystyret med sitt røde flertall vil stemme for formannskapets innstilling til bystyret eller ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**