Mandagsmøte 16. juni

Velkommen til siste ordinære gruppemøte før sommeren. Denne uka er det møte både i bystyret, oppvekststyret og byutviklingsstyret, og det totale antall saker er stort. Her får dere en oversikt over alt som skal behandles i bystyret og utvalgene. Gruppemøtet drøfter utvalgte saker. I tillegg får vi besøk av Thomas Ruud Jensen fra AKT, som vil snakke om miljøbusser. NB: Møtet er i Rådhuskvartalet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


NB: Denne uken er møtet i det nye Rådhuskvartalet. Oppmøte utenfor inngangen på Øvre Torv.

Saker til bystyret:
– Ringvirkningsanalysen for Kristiansand Havn KF
– Interpellasjon fra repr. Frode Fredriksen, AP, vedr. “Utskiftning av kunstgresset på Kongsgård stadion”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Styrket mestring i livet”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Innføre et eget kvalitetsutvalg i eldreomsorgen i Kristiansand”
– Interpellasjon fra repr. Viggo Lütcherath, KRF, vedr. “Kirker som tilfluktsted for enkeltmennesker – Respekt for kirkeasylet”
– Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, vedr. “Forsøk med parselldyrking”
– Interpellasjon fra repr. Dag Vige, V, vedr. “Fra tiggerkopp til skrujern”
– Årsrapport 2013 Kristiansand kommune
– Årsregnskap 2013 – Kristiansand kommune
– 1. tertialrapport 2014 – Investeringsdelen
– 1. tertialrapport 2014 Driftsdelen
– Prinsippvedtak vedrørende omdanning av Agder naturmuseum og botaniske hage IKS til Universitetsmuseum
– Avtalen mellom Kristiansand kommune og Kristiansand kunsthall
– Årsrapport 2013 fra Kristianand KinoSør AS
– Håmoen, Mosby. Detaljregulering. Sluttbehandling
– Prestvikveien 2, 6 og 24 – detaljregulering – sluttbehandling.
– Strømme/Korsvik Felt O3-O7. Detaljregulering. Sluttbehandling
– Notat Etablering av OPS-selskapet Gimleveien 28 A AS
– Salg av eiendommen Kongens gate 45, Kongens gate skole.
– Ansvarlig alkoholhåndtering Kristiansand – midtveisvurdering 2014
– Årsberetning og regnskap for 2013 – Kristiansand kommunale pensjonskasse
– Kristiansand Boligselskap KF – Godkjenning av regnskap og årsberetning for 2013
– Årsrapport 2013-Kristiansand Parkeringsselskap KF
– Årsregnskap 2013 – Kristiansand Parkeringsselskap KF
– Kristiansand Havn KF Årsmelding 2013
– Årsregnskap 2013 – Kristiansand Havn KF
– Tertialrapport pr 30.04.2014
– Forvaltningsrevisjon “Konsulentbruk i Kristiansand kommune”
– Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. “Manglende traineestillinger i Kristiansand kommune”
– Interpellasjon fra repr. Harald Hageland, SV, vedr. “Skatteparadisfri sone”
– Interpellasjon fra repr. Eva Kvelland, V, vedr. “Nei til ville dyr i sirkus”
– Interpellasjon fra repr. Jannike Arnesen, AP, vedr. “Vold i nære relasjoner”
– Interpellasjon fra repr. Sissel Andersen, FRP, vedr. “Mulighet for å tillegge kommuneplanen et punkt vedr. dispensasjon for parkeringskrav”
– Invitasjon til eierskap i Konsesjonskraft IKS

Saker til oppvekststyret:
– Hovedopptak til barnehage 2014
– Høringsuttalelse — Godkjenning av ny privat skole, Kristiansand Friskole AS

Saker til byutviklingsstyret:
– MC-parkering i Kvadraturen
– Trafikksikkerhetsplan 2015-18, høringsforslag
– Belegningsplan for veiareal ved Håndverkeren
– Benestad – formingsveileder. Saksfremstilling
– Lindebø brygge – detaljregulering – offentlig ettersyn
– Tryms vei 9-11 – detaljregulering – ny førstegangsbehandling / offentlig ettersyn
– Andøysløyfen 153 – 9/296 – søknad om oppføring av tilbygg – avslag.
– Løvika 1 – 9/403 – Søknad om dispensasjon fra byggegrenser og utnyttelsesgrad til oppføring av diverse tilbygg. Byggesaksavdelingen innstiller på avslag.
– 2/329 – Årekjerret 66 – klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra plankrav
– Hellemyrbakken 3A – 15/304 – søknad om dispensasjon fra formål industri for bruksendring til dagligvareforretning
– Haslevollen 25 – 20/76 – deling av eiendom
– 24/1 Espestølveien. Søknad om dispensasjon til fradeling
– Geiderøyskjærane — 2/564 – klage på plan- og bygningssjefens avslag på søknad om utvidelse av brygge
– Straismoen 5 og 7 – 18/81,274 – detaljregulering – offentlig ettersyn
– Dvergsnes felt, B, delfelt B9 – detaljregulering – offentlig ettersyn

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**