Venstre løfter jordmorutdanningen

Venstre ønsker utprøving av en 5-årig enhetlig jordmorutdanning i et mastergradsløp, og at den nye utdanningen skal utprøves i Tromsø. Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth som representerer Venstre i Oppland, var før helga i møte med ledelsen og lærere ved jordmorutdanningen og fakultet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ketil Kjenseth

Foto: Cathrine Dokken

Og han møtte folk som ønsket det samme.

Ifølge studieleder Kari Bjerck, er det bred enighet ved jordmorutdanninga i Tromsø, at man ønsker å utprøve 5-årig enhetlig jordmorutdanning med mastergradsløp. Ønsker alternativ vei – Vi har i dag mange sykepleierstudenter som sier de skal bli jordmor, men at de har vært nødt til å ta sykepleierutdanning først, sier Kari Bjerck.

I dag er det bare en veg for å utdanne seg til jordmor. Man først ta 3-åring sykepleierutdannelse.

Så må man ha minst ett års praksis som sykepleier.

Deretter må man ta to års jordmorutdanning.

Bjerck ønsker en alternativ utdanningveg for jordmoryrket i tillegg til dagens.

Erfaringer fra andre land viser også at det er billigere å utdanne jordmødre ved en enhetlig utdanning.

Kjenseth sier at han hadde invitert seg selv til et møte på jordmorutdanninga i Tromsø. for å diskutere en ny utdanningsmodell.

Skaper ny helsetjeneste Neste år skal Stortinget for første gang lage en nasjonal helse- og sykehusplan. I tillegg skal Stortinget også behandle en stortingsmelding om primærhelsetjenesten, og en annen stortingsmelding om folkehelse.

Det skal blant annet designes en ny helsetjeneste i det som sannsynligvis blir en ny og større type med kommuner. Primærtjenesten i kommunene skal settes i stand til å overta oppgaver som i dag gjøres av spesialhelsetjenesten.

Men det er en lang og kronglete veg å gå før man eventuelt har på plass en 5-årig jordmorutdanning.

Både kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjon må bli enige om hvordan man ønsker utdanningen.

De første studentene kan tidligst bli tatt opp om to år.

Vil være pådriver – Jeg vil bruke våre påvirkningsmuligheter overfor regjeringen til å jobbe for å få på plass ut utprøving av en 5-årig jordmorutdanning med Tromsø som pilotsted, sier Kjenseth.

I første omgang er det bare snakk om å få på plass ganske beskjedne midler til å utrede.

Det vil Kjenseth ta med seg inn i de kommende forhandlingene om neste års statsbudsjett.

– Første utfordring er å forankre prosjektet i en utdanningsinstitusjon, at noen vil.

Deretter at noen er politisk pådriver.

Det har jeg lyst til å være.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**