Byrådets strategi for bedre badetilbud i Oslo vedtatt i bystyret

I dagens møte i bystyret ble byrådets bademelding, lagt frem av Guri Melby i fjor vinter, behandlet. Melby er glad for at bystyret slutter seg til hovedlinjene i meldingen, og ser frem til å fortsette arbeidet med å styrke bade- og svømmetilbudet i Oslo i årene som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Et nytt hovedbad på Tøyen skal etter planen stå ferdig i 2018 og vil ivareta behovene til alle som bruker badene. Svømmeidretten får en konkurransearena med internasjonal standard og det blir gode forhold for svømmeopplæring og pasientbehandling. I tillegg vil det nye hovedbadet være attraktivt for publikum, sier Guri Melby. Bystyret vedtok i dag at det skal utvikles ytterligere tre hovedbad i Oslo, et i vest, et i sør og et på Stovner.

De nye badene skal plasseres ved kollektivknutepunkt slik at det blir enklere for innbyggerne å benytte miljøvennlige transport. Anleggene skal i tillegg ha en miljøprofil gjennom miljøvennlig materialbruk, utforming og energi- og driftsløsninger.

Guri Melby legger frem byrådets bademelding

Foto: Olav Juven/NRK

I tillegg til de langsiktige planene om utvikling av nye bade- og svømmetilbud, vedtok bystyret en rekke mindre og kortsiktige tiltak.

– Et av de viktigste grepene i bademeldingen er at svømmeopplæringen i barneskolen skal dobles. Betydningen av å lære å svømme er stor, fysisk aktivitet er bra uansett hvilken form, men få idrettskunnskaper har samme viktighet som å kunne svømme. Derfor vil en dobling av svømmeundervisningen føre til at flere barn får bassengtrening og svømmeopplæring av godkjente instruktører. Det blir fortsatt viktig å satse på den individuelle oppfølgning for å sikre at alle barn lærer å svømme 200 meter. Over tid vil dette bidra til at vi får færre tragiske ulykker i forbindelse med bading både i anlegg og på sjøen, sa Guri Melby i debatten i bystyret.

Venstres gruppeleder og representant i Samferdsels- og miljøkomiteen, Odd Einar Dørum, er også godt fornøyd med behandlingen av bademeldingen i bystyret.

– Vi har gjort et grundig arbeid med denne saken i komiteen, og lyttet til innspill fra en rekke mennesker og organisasjoner som er opptatt av svømmetilbudet i Oslo. Bystyret står samlet om de fleste vedtakene som fattes i dag, og det er positivt også for gjennomføringen, sier Dørum. I debatten i bystyret understreket han at det er nødvendig å se om alternative driftsformer kan føre til en bedre utnyttelse av kapasiteten som finnes.

•Les bademeldingen fra byrådet her (pdf).
•Les komiteens behandling av bademeldingen her (pdf).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**