Ikke flertall for tiggeforbud i Oslo

Etter at Senterpartiet gikk sammen med regjeringspartiene på Stortinget for å gi kommuner mulighet til å innføre lokale tiggeforbud, har saken kommet tilbake til bystyret i Oslo. – Jeg konstaterer at det ikke foreligger noe flertall i Oslo bystyre for å innføre totalforbud mot tigging, slik Frp har foreslått, sier Venstres gruppeleder Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dørum var selv ansvarlig for å avvikle løsgjengerparagrafen som justisminister i Bondevik 2-regjeringen. Han understreker at Venstre ikke har endret standpunkt i dette spørsmålet, hverken lokalt eller sentralt.

– Det må være lov å be sine medborgere om hjelp. Utgangspunktet for å oppheve løsgjengerparagrafen i straffeloven, som et enstemmig storting i 2006 gikk inn for, var at sosiale utfordringer må møtes med sosialpolitikk, ikke straff og forbud. Det mener Venstre fremdeles, og det er beklagelig at andre partier har snudd siden den gang, sier Dørum.

Tigging, tigger

Foto: UDI

I møtet i bystyret 18.juni ble det behandlet to forslag, fra henholdsvis Frp og Ap. Frp ønsker et totalforbud mot tigging i Oslo, mens Ap ønsker et forbud innenfor Ring 2, på kollektivtrafikk, ved kjøpesentre og i boligområder. Det ble vedtatt å sende begge forslagene på høring til bydelene og andre aktuelle instanser.

– Venstre er mot begge disse forslagene, men vi er også opptatt av en forsvarlig saksbehandling av store og viktige spørsmål for byen. Derfor har vi gått inn for å sende forslagene på høring, sier Dørum. Han understreker at dette ikke innebærer at Venstre vurderer å støtte Aps forslag.

– Vi mener, slik vi også gjorde da bystyret behandlet forslaget i fjor, at Aps forslag fremstår som et forbud mot tigging over store deler av byen, og dessuten at det vil være enda vanskeligere for politiet å håndheve enn et generelt forbud. Vi er mot alle forsøk på å begrense og vanskeliggjøre lovlige ytringer, slik en ydmyk forespørsel om hjelp fra en fattig person må oppfattes. Vi forventer at høringsrunden vil synliggjøre de betydelige utfordringene Aps forslag vil medføre, og at de andre partiene tenker seg nøye om før saken kommer til behandling til høsten, avslutter Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**