Uttalelse: Ja til bruk av Marka

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Styret i Oslo Venstre har forståelse for at enkelte utvalgte områder sikres et ytterligere vern for å sikre biologisk mangfold. Opprettelsen av naturreservater i Marka, slik fylkesmannen nå har foreslått, er en måte å gjøre dette på. Det området som nå er foreslått opprettet i Oslo kommune, i Lillomarka, har svært mange rød- og blåmerkede løyper/stier og brukes også mye til orientering, til trening så vel som konkurranse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Erik Borge Skei

Erik Borge Skei

Styret i Oslo Venstre er av den oppfatning at bruk til orientering og langrenn ikke medfører større slitasje enn at slik aktivitet bør kunne fortsette. I forslaget må det derfor presiseres at eksisterende løyper opprettholdes også i disse områdene og punktet som forbyr idrettsarrangement må fjernes.

Styret vedtok uttalelsen tirsdag 17. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**