Jødahlsmåsan blir rikspolitikk

Ola Elvestuen mener Jødahlsmåsan og norsk myrforvaltning må sees i en større internasjonal sammenheng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Vi må tenke mer som vi gjør internasjonalt når vi forvalter den norske skogen og myrene våre. Hvorfor skal vi være dårligere på hjemmebane, spurte Elvestuen (V) på det åpne møte vi i Ullensaker Venstre arrangerte torsdag i forrige uke. Elvestuen som er leder for Stortingets energi- og miljøkomité påpekte at dreneringen ikke er satt i et større perspektiv.

I tillegg til Elvestuen, var andre politiske partier i kommunen, naboer til måsan og natur- og verneorganisasjoner godt representer på møtet. Til sammen hadde rundt 50 stk møtt opp. Vi er styrket i troen på at raseringen av Jødahlsmåsan kan stoppes.

Rundt 50 interesserte fant veien til kommunestyresalen på Jessheim for å delta i Ullensakers Venstre

Foto: Kirsti Jenny Bakke

Et betydelig CO2-lager
Stortingets klimaforlik pålegger Norge å kutte CO2-utslippene med omkring 15 millioner tonn, og Oslo bys årlige utslipp er omtrent 1,3 millioner tonn. – Disse tallene viser at Jødahlsmåsan med sine 290 000 tonn er et betydelig CO2-lager som det er viktig å bevare. Det må bli en del av en nasjonal strategi å ivareta de CO2-lagrene som vi har liggende i norsk natur, og jeg lover å følge opp denne saken videre på Stortinget, sa Elvestuen.

Ordføreren plasserte ansvaret hos fylke og landbruk
Ordfører Harald Espelund (Frp) var også til stede, og på oppfordring entret han talerstolen. Espelund sa at det for lang tid siden er gitt konsesjon til begrenset torvuttak, og ga samtidig uttrykk for overraskelse over konsekvensene den fornyede tillatelsen har fått. – Før tok gårdbrukerne ut torv med spade, mens nå kommer det industrimaskiner og tungtrafikk på dårlige lokale veier.

Espelund uttrykte at han ser ulempene ved dette og viste forståelse for naboenes bekymring. Avslutningsvis sparket Espelund ballen over til landbruket: – Landbruket har et ansvar her, og det bør de ta! Ordføreren viste til Felleskjøpet som er inne på eiersiden i Degernes Torvstrøfabrikk AS. Degernes leier rettighetene til torvproduksjon av Ullensaker Almenning, som igjen eier området på grensa mellom Ullensaker og Nes. Espelund mente at fylkesmyndighetene og Fylkesmannen er ansvarlige for den formelle prosessen.

Ullensaker Venstre tar saken videre
Vi i Ullensaker Venstre vil jobbe for at saken blir fulgt opp både lokalt og på riksplan. Vår nestleder Roger Axelsson: – Vi har to målsetninger. For det første vil vi be om at Ullensaker og Nes går igjennom saken igjen, og sjekker om konsesjonen og driftsmodellen er i henhold til norsk lov. Vi vil også jobbe for endring av lovverket som i dag tillater industrielt torvuttak fra arealer på inntil 1.500 dekar uten og utrede konsekvensene ordentlig. Vi er derfor svært takknemlige for at Ola Elvestuen engasjerer seg i saken.

Se video fra møte

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**