Ap og rødt ser nei til isbar ved Danielsens trapper

Det er fullt ut mulig å kombinere bevaring av Risør kulturhistoriske sentrum samtidig som byens næringsdrivende gis levelige rammevilkår for drift og utvikling av bysentrum. Ja det må også være mulig å teste ut ulike alternativer som er 100 % reversible for å se om det kan bidra til økt handel, attraktivitet og aktivitet i sentrum sier Stian Lund (V) som sammen med H og Frp stemte for søknaden om isbar v/Danielsens trapper

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 AP og rødt stemte imot utplassering av isbar v/Danielsens trapper i sommerukene.

AP og rødt stemte imot utplassering av isbar v/Danielsens trapper i sommerukene.
Foto: Jan Einar Henriksen

Det mente imidlertid ikke det røde flertall og med stemmene fra Ap og rødt falt søknaden med 4 mot 3 stemmer.

Risør Venstre er for vern og utvikling i Risørs verneområde. For Venstre er det også viktig at vern og utvikling skjer i et positivt samspill (slik det jo også pekes på i verneplanen). Uten utvikling står huseier i fare for å miste inntekter og med det fare for forfall innenfor verneområdet, og det ønsker vi ikke.

Jeg synes det røde flertall fokuserer alt for mye på vern og glemmer helt at forutsetningen for et godt vernearbeid, er positiv utvikling aktivitet i form av økt bosetting og handel i sentrum sier Stian Lund, som selv er næringsdrivende på Søndeled.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**