Nominasjon: Kandidatpresentasjoner

Kandidater til bystyrelisten til Venstre i Oslo er invitert til å skrive en kort presentasjon om seg selv (300 tegn). Du kan lese presentasjonene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ane Wiegers

Ane Wiegers
Jeg er 49 år og arbeider som advokat i Spekter. Jeg sitter sitte i BU i Nordstrand. Verv i et politisk parti gir mulighet å definere det samfunnet man lever. Jeg har valgt Venstre fordi det setter enkelt menneskets egenverd i sentrum. Riktig størrelse på bydelene er viktig for å gi et godt tilbud innen Rus-, eldreomsorg og barnevern. Jeg ønsker gjennom Venstre å arbeide for et variert tjenestetilbud tilpasset det enkelte menneskes behov

Andreas Skjæret

Andreas Skjæret
Jeg er 23 år, jusstudent på UiO og jobber for tiden i Studentsamskipnaden (SiO) med studentboligbygging. Vært et aktivt medlem av Venstre og Unge Venstre siden 2007, bl.a. som nestleder i Unge Venstre og rådgiver for bystyregruppen. Jeg er veldig opptatt av byutvikling, boligbygging og kollektivtrafikk. Politisk er jeg liberal men ikke dogmatisk.

Anne Siri Koksrud

Anne Siri Koksrud Bekkelund
Jeg er 31 år, og byrådssekretær for Venstre og kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke. Jeg er sivilingeniør og politisk økonom, og har tidligere jobbet i IT-bransjen. I tillegg til kultur- og næringspolitikk for å ta byen inn i framtida, brenner jeg for klassisk liberale saker som valgfrihet, menneskerettigheter og generasjonsregnskap.

Berit Kvæven

Berit Kvæven
Jeg er 71 år og aktiv i Ullern Venstre.
Jeg har inntil nylig arbeidet med forurensningsspørsmål på internasjonalt nivå i over 35 år. Miljøspørsmål, byutvikling og arealforvaltning er vesentlige politiske områder for å bevare og utvikle gode urbane byliv for alle. Jeg er opptatt av å ta vare på grønne lunger der folk bor, fordi dette er svært viktig for folks helse og velvære.

Bjørn Ervik

Bjørn Ervik
Jeg er 48 år, statsviter, jobber på Høgskolen i Oslo og Akershus med kvalitetssikring av studieporteføljen. Opptatt av god byutvikling, fortsatt utbygging av kollektivtilbudet og fremkommelighet for sykkel. Nærheten til Marka gjør Oslo til en unik storby. Vil prioritere nye idrettsanlegg som dekker langsiktige behov, særlig trengs det flere svømmehaller. Ryddige kommunale finanser i dag trygger velferdstilbudet for våre barnebarn.

Britt Inglingstad

Britt Inglingstad
Jeg er 55 år, født og oppvokst i Oslo og er inne i min andre periode i Østensjø bydelsutvalg, hvor jeg også sitter som leder av bydelsutvikling, miljø og kulturkomiteen. Jeg har sittet som styremedlem i flere frivillige organisasjoner og er spesielt opptatt av barn og unges vilkår, kultur, idrett og miljø. Jeg brenner for at Oslo skal arrangere olympiske og paraolympiske vinterleker. Videre er jeg opptatt av at beslutninger som angår velferd, trygghet og bomiljø blir tatt lokalt, og at tjeneste- og omsorgstilbud innenfor barnevernet og til eldre skal styrkes.

Christian Grønlie Herzog

Christian Grønlie Herzog
Jeg er 41 år, tobarnsfar og leder og gründer i teknologiselskapet Esito. Utdannet cand. scient og MBA. Jeg vil jobbe for en trygg, spennende og raus by der byråkratiet er borgernes tjener, ikke omvendt. Mitt engasjement er bredt, men jeg er ekstra opptatt av næringsliv, bolig, samferdsel og rusomsorg. Jeg er styremedlem i Oslo Venstre og vara til bystyret og Helse- og sosialkomiteen. Ta gjerne kontakt på epost eller Facebook.

Dag Gaute Gaasemyr

Dag Gaute Gaasemyr
Jeg er 35 år gammel, statsviter og jobber som førstekonsulent i NAV. Jeg har vært medlem av Venstre siden 2011. Det siste året har jeg vært aktivt med i Oslo Venstre og Nordre Aker Venstre, og ønsker å stille som kandidat til Oslo bystyre neste år. Jeg vil jobbe for at Oslo blir en grønn, liberal, sosial og kreativ by. Mine interesser er blant annet helse- og velferd, byutvikling, kultur, idrett og frivillighet. Du finner meg også på Facebook og Twitter.

Ellen Stokland

Ellen Stokland
Jeg er 46 år og bor på Ensjø, utdannet medieviter og arbeider som tolk og kommunikasjonsrådgiver. Jeg vil ha en trygg, raus og glad by der folk trives. Jeg er opptatt av flerkultur, kunst og kulturs betydning for et levende demokrati, og som en viktig faktor for god helse, levekår og arbeidsliv.

Erik Borge Skei

Erik Borge Skei
Jeg er 39 år, samboer, firebarnsfar, barnelege og seksjonsoverlege. Jeg er nestleder i BU, leder i MPS-komiteen og nå også 1. nestleder i Oslo Venstre og leder av programkomiteen. Jeg brenner svært for helheten: Oppvekst og skole, samferdsel og byutvikling, idrett, kultur og helse, og vil veldig gjerne bidra til politiske resultat på bystyrenivå. Ta gjerne kontakt med meg på telefon 94279107, [email protected] eller på Facebook.

Espen Langvik

Espen Langvik
38 år og operasanger med fast tilholdssted i Den Norske Opera & Ballett. Nestleder i Sagene Venstre. Mitt politiske engasjement er mangeslungent, men hjertet banker varmt for kulturpolitikken. Oppvekstkår og skole er saker som jeg synes ikke kan få nok fokus. Jeg vil være med å bidra til å skape en by med varmere håndlag og spennende muligheter for dem som bor her. Twitter

Espen Ophaug

Espen Ophaug
Jeg er 41 år, singel og bor på Tøyen i Gamle Oslo. Jeg er leder i Oslo Venstre og nestleder i byutviklingskomiteen i Oslo bystyre. Jeg jobber for at Oslo skal være en verdensledende by innen sykkel- og kollektivsatsing, klimavennlig arkitektur og byutvikling. Jeg er opptatt av kulturpolitikk, særlig kulturnæringens kår, at Oslo skal være en raus og inkluderende by og jeg brenner for likestilling og antidiskriminering. Jeg er veldig mot tiggeforbud.

Gudrun Jære Hoel

Gudrun Jære Hoel
Jeg er snart 50 år, er sløydlærer på en barneskole i tillegg til å ta videreutdanning i matematikk. Jeg er engasjert i Venstre, aktiv i Norges Handikapforbund og jobber som frivillig i bydelen. Jeg kan bidra innen utdanning, frivillighet og i forhold til mennesker med nedsatt funksjonsevne. En av fanesakene mine er at transportkjeden skal bli universelt utformet, at alle får et like godt utdanningstilbud og at byen vår er trygg for alle

Guri Melby

Guri Melby
Jeg er 33 år, samboer og bor på Ensjø. Siden 2013 har jeg hatt gleden av å være Venstres byråd for miljø og samferdsel. Mitt mål er at Oslo skal være en spydspiss i klimakampen, gå foran og finne gode miljøløsninger, bevare naturmangfoldet og samtidig være en god by å leve i. Det skal være enkelt for alle å ta grønne valg i hverdagen. I tillegg til å være byråd, sitter jeg i Venstres sentralstyre. Du kan lese mer om meg og saker som engasjerer meg her

Guro Svenkerud Fresvik

Guro Svenkerud Fresvik
Jeg er 33 år, andre nestleder i Oslo Venstre og bor på Bjølsen. Jobber som kommunikasjonsrådgiver ved BI, tidligere representant i Sagene bydelsutvalg. Jeg er spesielt opptatt av kunnskapspolitikk, politikk for gode nærmiljø og løsninger som funker for en liten storby. @GuroSF i sosiale medier.

Gøril Bjerkhol Havro

Gøril Bjerkhol Havro
Jeg er 34 år gammel, samfunnsøkonom, med en datter på 2. Jeg ble først medlem i Unge Venstre som 16-åring, og har vært aktiv i Venstre siden, innimellom utdanningsopphold i Swaziland, Storbritannia, Sør-Afrika og Frankrike. Nå er jeg leder for Gamle Oslo Venstre og varamedlem til styret i Oslo Venstre. Jeg er opptatt av at Oslo skal være en åpen og inkluderende by. Det er viktig at vi har fortsetter å satse på gode skoler og å bygge ut Norges kollektivhovedstad.

Hallstein Bjercke

Hallstein Bjercke
Jeg er 37 år, gift og far til to jenter. Bor på Godlia i Østensjø. Siden 2011 har jeg vært så privilegert at jeg har fått være Venstres byråd for kultur og næring i Oslo. Jeg jobber hver dag for å gjøre Oslo litt mer liberal, litt mer moderne, litt mer grønn, litt mer kreativ og litt mer trygg. Jeg vil jobbe for at Oslo også i fremtiden skal være en av verdens beste byer å leve i.

Hans Kristian Voldstad

Hans Kristian Voldstad
Jeg er 55 år, gift med 3 barn på 19 – 25 år, siviløkonom og selvstendig næringsdrivende. Har bodd på Bøler, Bjølsen og nå Ris i tilsammen 40 av mine leveår.
Jeg er aktiv i Venstre for å gjøre byen bedre. Etter noen år som leder i Vestre Aker Venstre ønsker jeg å bidra gjennom arbeid i Bystyret. Kompetanse og handlekraft er størst innen byutvikling, bolig, anlegg, frivillighet, finans og næring, men jeg er interessert i det meste.

Ina Roll Spinnangr

Ina Roll Spinnangr
Jeg ønsker å jobbe for at Venstre skal bli større- både lokalt og nasjonalt.
Tidligere har jeg sittet i Finans og næringskomiteen og i Trondheim Bystyre, hatt flere verv i KS og vært leder av Trondheim Venstre. Nå jobber jeg for ingeniørorganisasjonen NITO.
Jeg ble engasjert i politikk fordi jeg reagerte på måten psykisk syke og deres pårørende ble behandlet på.
Følg meg på twitter, blogg, og Facebook

Jarl Alnæs

47 år, og jobber i Utdanningsetaten, hovedsakelig med lærlingeordningen. Er derfor naturlig engasjert i utdanningspolitikk. Jeg har lang erfaring fra bydelsutvalg og mener vi trenger en ny bydelsreform. Bydelene må bli bedre rustet til å gi gode tjenester til byens innbyggere. Brenner i tillegg for byens grønne lunger.

John Bjørnøy portrett

John Bjørnøy
60 år og samboer
Jeg bor på Bjørndal og er utdannet økonom. Har en allsidig erfaring fra privat næringsliv og offentlig sektor. Har sittet i bydelsutvalget på Søndre Nordstrand siden 1994. Er leder av Søndre Nordstrand Venstre.
Mitt mantra er: Beslutninger som angår den enkelte borgers velferd, trygghet og bomiljø skal bli tatt av en ombudsmann som kjenner hele byens behov også den enkelte bydel.

Julianne Ferskaug

Julianne Ferskaug
Jeg ønsker en varm, liberal by, med et sterkt Venstre i byråd. Gjennom Kultur- og utdanningskomiteen og Helse- og sosialkomiteen har jeg fått bred og god erfaring i Oslopolitikken. Jeg er opptatt av lokal forankring og vil jobbe for en bedre by gjennom gode skoler og barnehager, levende kulturliv og omsorg for de som faller utenfor.
Du kan følge/kontakte Julianne på blogg, facebook, Twitter @juliannef, eller epost [email protected].

Lars Olav Fosse

Lars Olav Fosse
Jeg er 38 år, bor på Grorud, og jeg har vært med i Venstre siden 2004. Jeg er utdannet økonom og drifter det norske registeret for elsertifikater hos Statnett. I Oslo skal barn og unge få spire, ideer få spire, gress få spire, og Oslo skal hele tiden aspirere til å være Europas beste by. Det vil Venstre og det vil jeg.
Du kan følge Lars Olav på Twitter og Facebook.

Leif Roberg
Leif Roberg er nestleder i Gamle Oslo Venstre og har vært medlem siden 2009. Han jobber sentralt i barnehagestiftelsen Kanvas som HR-rådgiver med fokus på personalledelse, organisasjonsutvikling, og strategisk HR. Han er utdannet organisasjonspsykolog (Master of Science) ifra San Jose State University i California, USA.

Maria Klose

Maria Klose
Jeg ønsker å jobbe for en inkluderende, liberal og næringslivsrettet by. Jeg kan bidra med erfaring fra diverse energiselskap, et sterkt politisk engasjement og en god kulturforståelse etter flere utenlandsopphold. Jeg ble politisk engasjert pga min families innvandringsbakgrunn og for min sterke tro på individets rettigheter og frihet. Er for tiden organisatorisk nestleder på Grünerløkka.
Twitter, Facebook

Marit Kamøy

Marit Kamøy
Jeg er 52 år – utdannet lege/helseøkonom/samfunnsmedisiner og jobber som ass. fylkeslege i Buskerud og HVT i Oslo kommune. Som leder i Frogner Venstre jobber jeg for bildelingsordninger, byutvikling, badebasseng, trær i Bygdøy Allé og sykkelveier! I bystyret kan jeg bidra til bedre sykehjem/eldreomsorg; færre fattige barn/drop-out; en sunnere/tryggere by

May-Birth Døssland

May-Brith Døssland
Jeg er 53 år og er utdannet allmennlærer på Høgskolen i Oslo. Jeg har 3 barn som nå er voksne, og er opptatt av at barn skal vokse opp i en trygg, utviklendende, miljøvennlig og inspirerende hovedstad. Mitt politiske engasjement er bredt, men jeg brenner spesielt for skolepolitikk og for idrettstilbudet i Oslo. Jeg er lokalpolitiker i Bydel Nordre Aker og har representert Venstre i flere perioder i Bydelsutvalget og Kultur- og Oppvekstkomiteen. I tillegg sitter jeg i styret til mitt lokallag og er nestleder der.

Morten Grinna Normann

Morten Grinna Normann
Jeg er 21 år og student ved UiO. De siste årene har jeg vært aktiv i Venstre og Unge Venstre, og Oslo Unge Venstre valgte meg som ungdomskandidat for bystyrevalget 2015. Jeg har vært tillitsvalgt i Elevorganisasjonen, og er nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Jeg vil at Oslo skal være hele verdens miljø- og kunnskapshovedstad, og vil sammen med Oslo Venstre bygge en by basert på frihet, mangfold og miljø.
Kom i kontakt med meg på Twitter: @MortenGNormann

Naomi Ichihara Røkkum

Naomi Ichihara Røkkum
Det er mitt engasjement for miljø, utdanning og sosialpolitikk som fikk meg til å bli aktiv i Venstre. Jeg har hatt en læringsrik periode som vara til bystyre og samferdsels- og miljøkomiteen. I tillegg har jeg bred erfaring fra organisasjonslivet og politikken. Jeg ønsker å jobbe med Oslopolitikken, fordi det er givende å kunne gjøre reelle endringer som bidrar til en mer liberal by.
Du kan kontakte og/eller følge Naomi på naomi(a)www.venstre.no, LinkedIn og
Twitter

Odd Einar Dørum

Odd Einar Dørum
Jeg tror på en arbeidsform som knytter Venstre lokalt i bydeler og i byen sammen med arbeid i bystyre og byråd — og i storting og regjering. Jeg har energi og kompetanse på de fleste av bylivets politiske områder og stiller denne til rådighet for et Venstre-lag som fortsatt skal styre i Oslopolitikken.

Siv-Lise Bendixen Stærk

Siv-Lise Bendixen Stærk
Gift, to skolebarn. Fysioterapeut med 12 års erfaring fra sykehus og snart mastergrad i folkehelsevitenskap. Politisk engasjert siden tenårene, og aktiv i ungdomspolitikk på fylkesnivå i mange år. Siden høsten 2012 har jeg sittet i styret i Bjerke V. Jeg er sosialliberalist og spesielt engasjert i folkehelse, bymiljø og oppvekst. Jeg ønsker meg en bærekraftig by; hvor alle har muligheter til et fullverdig liv. Twitter

Terje Bjøro

Terje Bjøro
62 år ung rektor med cand. philol og lederutdanning fra BI. 38 år i skoleverket som lektor og leder samt 20 år ved Universitetet i Oslo. Fast medlem av bystyret, fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen. Leder nettverk for seniorer i Venstre. BU-representant i flere perioder, fungert som nestleder i BU og vært komiteleder. Vil bidra til at Oslo blir grønnere, greiere og gladere.
Du kan kontakte meg på epost eller på facebook.

Toril Berge

Toril Berge Flatabø
Jeg er 35 år, gift, mamma, samfunnsøkonom og gruppeleder. Mitt politiske engasjement er bredt. Hjertet banker litt eksta for sosialpolitikken. Som folkevalgt og tidligere leder kjenner jeg byen, velgerne og partiet godt. Vi har en avgjørende posisjon i Oslo, resultater å være stolte av, og jeg ønsker å være en del av laget som skal kjempe kampen videre.
Du kan følge Toril på Facebook og lese mer om henne på Oslo Venstres hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**