Bybane ett skritt nærmere, hjul først, så skinner

DT skrive mandag at bybanetrase nå skal utredes. Dette er et stort skritt i retning av mer effektiv kollektivtransport, og dermed et mer attraktivt tilbud til dagens bilister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kollektivtransport i egne traseer, som ikke hindres av privatbilisme, vil gi et raskere og mer miljøvennlig tilbud. Det vil også gi en bedre opplevelse for brukerne.

Venstre fikk støtte i Bystyret for at Drammen kommune i år skulle starte å se på aktuelle strekninger for bybane. Vi støtter bruk av Rosenkrantzgata som trase. Vi ser allerede nå leddbussene tar stor plass i trafikkbildet. De trenger egne felt.

DT er nøye på å snakke om bybane på hjul. Dette er en billig løsning, sammenlignet med bybane på skinner. Venstre støtter at dette er første ledd i å bygge en bybane. En bybane på hjul sikrer areal til en fremtidig bybane på skinner, dersom vi klarer å bygge befolkningsgrunnlag for en skikkelig bybane. Det finnes også mellomløsninger som trolleybuss, som Drammen er kjent med fra tidligere. Trikken i Drammen var en trolleybuss. Elektriske løsninger er best i lengden, da dette reduserer luftforurensingen og støyen sammenlignet med vanlige busser. Det gir også bedre komfort.

Uansett, velkommen til bybane. Vår region er klar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**