Dørum besøkte Lillesand

18 interesserte, flest Venstremedlemmer men også et par politiske interesserte trosset fellesferien og en svært varm sommerdag for å møte tidligere samferdsels- og justisminister, mangeårig stortingsrepresentant og partileder i Venstre Odd Einar Dørum på Hotel Norge mandag 21. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstremedlemmer fra Lillesand: Signe Idsøe Røed, Bjørn Daniel Solberg, Kristian Sundtoft, Odd Einar

Foto: Svendsen

I sitt foredrag “Sosialliberale ideer i det moderne Norge” berørte han både historisk, lokal – og dagsaktuell politikk:

– “Samfunnet må skape løsninger som gir frihet, men vi må ikke glemme at vi har ansvar for hverandre” sa Dørum og viste til hvordan Venstre har jobbet for lovendringer som sikrer blant annet barns rettigheter gjennom over 100 år. – “En god offentlige skole er viktig siden den gir hvert enkelt barn muligheter uavhengig av familie og bakgrunn.”

Dørum avrundet foredraget med å kommentere utenrikspolitikk blant annet i Israel og Ukrania, før han lyttet til og svarte på spørsmål fra de fremmøte.

Lillesand Venstre
Signe Idsøe Røed ( leder )
Jarle Langeland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**