Dag Jørgen Hveem etterlyser resultatet

I dette leserinnlegget etterlyser Venstres Dag Jørgen Hveem resultatet fra ordførerer – fra ord til handling ordfører skriver Hveem blandt annet. Les hele innlegget her;

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Dårlige resultater i NHOs næringsNM og sendrektige prosesser får Dag Jørgen Hveem (V) til å ettelyse handling fra ordførerens side

Dårlige resultater i NHOs næringsNM og sendrektige prosesser får Dag Jørgen Hveem (V) til å ettelyse handling fra ordførerens side
Foto: Runar Nes

Resultater, ordfører, resultater!

Ordfører Per Lunden (Ap) er flink med ord og i ulike sammenhenger en god representant for kommunen! Det store problemet er resultatene på viktige områder — fra ord til handling og resultater!

Sendrektige prosesser
De sendrektige prosessene ordføreren går i spissen for på ulike områder, er ikke bra for Risør. Ressursbruken står overhodet ikke i forhold til forventede resultater, enten det gjelder f.eks. kommuneplan eller Holmen-utbygging. Sløsing med knappe ressurser betyr mindre til sårt tiltrengte kjerneområder i kommunen.

Holmen-utbyggingen
Per gir inntrykk av at utbygger nærmest applauderer nye Holmen-runder. Dette er spill for politikergalleriet, noe Per nok vet. Har utbygger særlig alternativer med dagens politiske flertall? Neppe.

Enhver borger har selvsagt rett til når som helst å ytre seg om Holmen og andre ting, legge ut sirupstepper, snubletråder og servere drømmerier. Men det er ytterst betenkelig at ordføreren ikke bare legitimerer, men også stimulerer dette. Oddvar Mykland treffer (dessverre) alt for godt når han mer enn antyder politisk ansvarsfraskrivelse.

Eventuelle kvalitetsforbedringer på Holmen kunne ha vært sikret på en langt mer profesjonell og effektiv måte, også med rom for synspunkter fra allmennheten.

Risør i bunnsjiktet
Til syvende og sist er det resultatene som teller. For Risør er disse foreløpig for dårlige på viktige områder. Eksempelvis:

1. NHOs nærings-NM: Kraftig fall og desidert bunnplass blant fylkets 15 kommuner (og i bunnsjiktet på landsbasis).
2. NHOs kommune-NM: I bunnsjiktet (11.plass i fylket).
3. Negativ ordinær befolkningsutvikling. Dette punktet henger sammen med pkt. 2 og særlig pkt. 1.

Mye kan sies om NHO-undersøkelsene, og ja, mye er bra med og i Risør. Like fullt bør ordføreren ikke dysse ned resultatene, men ta initiativ til konkrete forbedringer på prioriterte områder.

Resultatfokus
Det forutsetter et langt sterkere resultatfokus hos ordføreren og mer kritisk og målrettet bruk av egen tid og fellesskapets midler for øvrig. Bunnplanken i dette dreier seg om utvikling av bedriftskulturen i kommunen, og kompetanseutvikling er her helt sentralt.

I lengden holder det ikke å (bort)forklare hvorfor ting ikke gikk som det burde. Kanskje kan legen hevde at operasjonen var vellykket selv om pasienten døde. Du bør imidlertid legge lista høyere, Per! Fra ord til handling og resultater!

Dag Jørgen Hveem
Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**