En sterkere drammensregion til det beste for alle

Jeg er født på Konnerud, jeg bor på Rundtom, og Drammen er byen min. Strømsgodet er fra Gulskogen og mitt lokale alpinanlegg ligger på Åssia. Hva kommunen heter er for meg likegyldig, så lenge jeg kan gå av på Drammen stasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Lars Andre Landås

Foto: Privat

Kommunereform er en het debatt om dagen, og flere kommuner tar innover seg at regjeringen ikke vil la de stå alene. Sande og Svelvik er gode eksempler på kommuner som nå velger å være proaktive for å styre denne prosessen selv, istedenfor at staten skal diktere hvor de hører hjemme. Det gleder meg også at vår egen ordfører, Tore Hansen, nå ønsker å snakke med kommunene rundt oss med en positiv innstilling.

Vi skal ikke lengre tilbake i tid enn mars i år, hvor ordføreren mente kommunesammenslåing var en uinteressant debatt for Drammen. Da mente han at både Drammen og Lier var store nok. Samtidig konkurrerer Lier og Drammen om å gjøre seg attraktive for nye velstående innbyggere. Løsningen bør være å samarbeide som én administrativ enhet for å gjøre vårt område mer attraktiv for både nye og eksisterende innbyggere.

Allerede i 2010 sa et fremtidsrettet næringsliv et klart ja til kommunesammeslåing i drammensregionen. Bedrifter tenker på tvers av grensene, og en kommunesammeslåing vil ha større slagkraft en løse samarbeid på tvers av kommunene.

Jeg har vært på en reise rundt på østlandet, og det er mange tilnærminger til kommunesammenslåing. Noen er redd for å miste sin identitet, noen er redd for å miste nærkontakten med den kommunale administrasjonen, mens andre er redd for at kommunen vil tape økonomisk ved en sammeslåing.

Jeg liker ikke den egoistiske tankegangen til rike kommuner som vil beholde pengene selv. For oss i drammensregionene bør det være viktig at alle har et godt tilbud, som vi skaper gjennom robuste kommuner og gode fagmiljøer. Kanskje er det lov å håpe at storkommuner beholder en større andel av skatteinntektene lokalt, for å drive miljøvennlig arealplanlegging og stimulere til ønsket næringsutvikling. Vi er helt avhengig av å ta et større ansvar for utviklingen, enn innenfor vår lille by, for å få til et bærekraftige samfunn. Vi får ingen fornuftig og lønnsom bybane i Drammen om vi ikke planlegger utvikling av nye boliger riktig også utenfor det som i dag er Drammen kommune. Aralplanlegging må skje i store administrative enheter for å få en slutt på klattvis utvikling av boliger, næringsliv og samferdsel. Derfor trenger vi en administrativ enhet som er større enn Drammen by.

Drammen Venstre er det eneste partiet som har programfestet at vi er positive til kommunesammenslåing med nabokommuner. Nå jobber vi videre med dette for å sikre at lokaldemokratiet bli ivaretatt alle plasser i en storkommune. Det er viktig at man utvikler alle områder i tråd med sin egen identitet, for det er en grunn til at folk har flyttet til Sande istedenfor Drammen by.

Lars Andre Landås
Leder av programkomiteen i Drammen Venstre

 Bildet er tatt fra Drammen stasjon en vinterdag

Bildet er tatt fra Drammen stasjon en vinterdag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**