Ladestasjoner nå!

Når mer enn halvparten av bilene som ble solgt i juli av det største bilmerket i landsdelen (VW) var helt uten eksosrør, er det et klart tegn på at det nå pågår en samferdselsrevolusjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Nissan hurtiglader for elbil

Foto: Nissan

Lillesand Venstre er glade for at initiativene rundt elbil bidrar til renere luft på Agder.

Likevel er det dessverre langt mellom ladestasjonene og i dag er det ingen i Lillesand.

Ifølge elbil.no er det heller ikke planlagt noen elbilstasjoner i kommunen i nær fremtid. Den nærmeste nyetableringen kommer på Skibåsen i Kristiansand.

Bor du i Lillesand eller skal du kjøre fra Grimstad til Kristiansand er det ingen ladestasjoner.

Ladestasjonen i Grimstad står dessuten i et parkeringshus ved UiA og er ikke akkurat lett tilgjengelig for allmennheten.

Lillesand Venstre er kjent med at det er planlagt et ladepunkt for vanlig lading på Langbrygga ved Røde Korshuset, og vi ønsker dette velkomment, men Venstre mener det er langt fra nok til å dekke det økende behovet for lading og hurtiglading av elbiler.

Venstre mener kommunen må være framsynt når vi ønsker nyetableringer velkomne. Et krav må være at disse er en del av løsningen på miljøutfordringene.

Lillesand kommune ønsker velkommen nye bensinstasjoner på Kjerlingland, men stiller vi krav til at disse skal være fremtidsrettet med elbilladepunkt eller andre alternative drivstoff?

Er det for sent å sette krav til Statoil?

Kan kommunen oppfordre selskapet til at en slik ladestasjon blir etablert i samme åndedrag som bensinstasjonen?

Ifølge Transnova (2012) koster det i størrelsesordenen 0,5 til 1 million kroner å etablere en hurtigladestasjon av typen Chademo.

Dette inkluderer selve laderen, graving, grunnarbeid, beskyttelse mot vær og vind og skilting.

Men det er gode muligheter for inntjening: Betaling for 15 minutters lading koster mellom 70 og 115 kroner (ladestasjoner.no).

I tillegg kommer bensinstasjonens mersalg av pølser og kioskvarer mens bilisten venter på å få ladet bilen sin.

Lillesand Venstre mener at Kjerlingland er en strategisk god plassering. For bilistene vil det være et ideelt sted for en hurtigladestasjon.

Derfor håper vi at et samlet bystyre vil kreve slike ladestasjoner for framtidige etableringer – og at bystyret stiller seg bak oppfordringen om å etablere ladestasjoner både på Kjerlingland og andre bensinstasjoner.

Vi må slå et tverrpolitisk slag for renere luft for framtiden.

Framtiden er grønn.

For Venstre,

Beate Andreassen
Petter N. Toldnæs

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**