Oppfordrer RHA til å bryte gjeldene lovgivning?

På selveste lederplass kritiserte redaktøren i RHA Naturvernforbundet for å forsvare gjeldene nasjonal lovgivning, nemlig byggeforbudet i 100-metersbeltet i strandsonen. Dette er oppsiktsvekkende på flere måter, og samtidig en trist hendelse — og Røyken Venstre håper inderlig at dette beror på misforståelser, skriver Rebekka Borsch og Tore Hogstad i RHA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Tore Hogstad, leder Røyken Venstre.

Tore Hogstad, leder Røyken Venstre.
Foto: Ellen Lysenstøen

Faktum er at byggeforbudet i strandsonen er absolutt, i hvert fall i kommunene rundt Oslofjorden. I 2011 innførte den daværende regjeringen nye regler for bygging i strandsonen langs kysten. Reglene innebærer en sterkere geografisk differensiering, der vernet er strengest i sentrale områder der presset på arealene er stort. Alle kystkommunene i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, og Telemark fikk i 2011 klar beskjed om at de fra nå av ikke skal tillate dispensasjoner fra forbudet om å bygge i strandsonen.

 Rebekka Borsch, gruppeleder Røyken Venstre.

Rebekka Borsch, gruppeleder Røyken Venstre.
Foto: privat

De som går inn for å redusere 100-metersbeltet, eller gir dispensasjoner, går altså i praksis inn for å bryte nasjonal lovgivning. Dette er bakgrunnen for at Naturvernforbundet, med rette, har gått ut mot Hurums planer om å “halvere” den vernede strandsonen via regulerinsplanen. Venstre mener at Naturvernforbundet gjorde helt rett i å rope varsko.

Grunnen til at reglene er skjerpet i og rundt Oslofjorden, er at presset på kystlinjen vår er stor. Mange plasser har utbygging ført til at folk flest ikke har tilgang til kysten lenger. Strandsonen bygges ned bit for bit, både gjennom ulovlige tilbygg, stengsler og dispensasjoner som ikke burde vært gitt. Kommunene Hurum og Røyken har gode utviklingsmuligheter, men disse forringes faktisk om vi ikke tar vare på det som er igjen av strandsonen vår. Innbyggerne og turister opplever nærhet til fjorden som en stor verdi. Og det er slett ikke nødvendig å ødelegge strandsonen for å få til utvikling. Det går fint an å kombinere nærings- og boligutvikling av kommunen og vern av strandsonen, slik man får det til i for eksempel nabolandet Sverige.

Det er selvsagt lov å være uenig i gjeldene lovverk. Men da må gjeldende lov endres via ryddige politiske prosesser, gjennom Stortinget. Så lenge loven gjelder, må vi forholde oss til den. Spesielt kommuneadministrasjonen og folkevalgte har et ansvar for å bevare strandsonen og ivareta allemannsretten. Røyken Venstre mener at også lokalavisen vår bør slutte opp om gjeldene lovverk, isteden for å kritisere dem som faktisk står opp for reglene vi har blitt enige om i samfunnet vårt.

Rebekka Borsch, gruppeleder Røyken Venstre
Tore Hogstad, leder Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**