Nominasjon til kommunevalet 2015

Arbeidet med kommune-vallistene er i gang. Kom med forslag – både på deg sjølv og andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Nominasjonsnemnda 2015

Foto: Ål Venstre

Nominasjonsnemnda i Ål Venstre er i gang med listearbeidet til kommunevalet i 2015. Har du ein kommunepolitikar i magen eller har forslag til andre du meiner kan gjere ein jobb for Ål Venstre er vi veldig glade for forslag. Nominasjonsnemda tek arbeidet med å kontakte den det gjeld.

Kom gjerne innom, ta ein telefon eller send ein mail.

Nominasjonsnemnda i Ål Venstre er:
Leiar Sissel Urke, [email protected]
Jens Petter Brandlie, [email protected]
Anne Kari Olsen, [email protected]

Møteplan i Nominasjonsnemda; Ål Venstre

11. september 2014, Kl. 20.00 hjå Sissel Urke

30. oktober 2014, kl. 20.00 hjå Torleif Dalseide

18. november 2014, kl. 18.00 Hatlehiet (før gruppemøte)

26. januar 2015, kl. 20.00 hjå Jens Petter Brandlie

12. februar 2015, kl. 20.00 hjå Anne Kari Olsen

3. mars 2015, kl. 20.00 i Hatlehiet. Nominasjonsmøte (eiga innkalling)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**