Det skal utarbeides ny kulturplan i Risør

Dag Jørgen Hveem fremmet i bystyret forslaget; “Det etableres en offensiv, målrettet og målbar kulturplan med tett oppfølging. Arbeidet skjer i tett samarbeid med kommunens frivillige lag og foreninger.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Greit at bystyret støttet Venstres initiativ om å etablere ny kulturplan selv om flertallet ikke ønsket en ekspansiv kulturplan, sier Dag Jørgen Hveem

Greit at bystyret støttet Venstres initiativ om å etablere ny kulturplan selv om flertallet ikke ønsket en ekspansiv kulturplan, sier Dag Jørgen Hveem
Foto: Runar Nes

Forslaget var identisk med det forslag Venstres Jan Einar Henriksen tok initiativ til og fremmet i Kulturkomiteen tidligere.

Bystyrets røde flertall ønsket imidlertid ikke å stemme for forslaget, som dermed falt med 17 mot 12 stemmer. Bystyret valgte imidlertid å vedta at det skulle utarbeides ny kulturplan og dermed kan uansett Risør Venstre krysse av et av sine valgløfter for perioden!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**